K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu

Výklad Národní sportovní agentury k rozvolňování opatření

Národní sportovní agentura vydala výkladové stanovisko k Usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 452 a č. 453 o přijetí krizového opatření. Národní sportovní  agentura v reakci na vyhlášení nouzového stavu, respektive navazujících krizových opatření, vydává následující výkladové stanovisko k Usnesení vlády ze dne 23.dubna2020 č. 452 o přijetí krizového a k Usnesení vlády ze dne 23.dubna 2020 č. 453 o přijetí krizového opatření-

Pro rozvolňování opatření ve sportu v oblasti tréninku stolního tenisu v hernách či halách je klíčové datum 11. května 2020, od kterého bude dovolen organizovaný trénink sportovců na venkovních i vnitřních sportovištích v maximálním počtu 100 osob.

Do 11. května 2020 je možno využívat pouze venkovní sportoviště, z vnitřních pouze posilovny a sály na fitness akce. Ve výkladovém stanovisku Národní sportovní agentury je doslova uvedeno:

„Je dovolena přítomnost veřejnosti pouze v posilovnách, tělocvičnách a fitness centrech, tj. v žádných jiných provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť (včetně vnitřních bazénů). Pod termínem „tělocvična“ je třeba rozumět vnitřní sál určený především pro skupinová cvičení, kde budou zřetelně vyznačeny stacionární body, vzdálené od sebe nejméně 2 metry, v počtu 8 pro cvičící osoby a 1 pro trenéra. Není tedy např. dovoleno provozovat v „tělocvičně“ basketbal, sálovou kopanou, florbal apod. Je nutno plně dodržovat stanovená režimová opatření, tj. mimo jiné se vůbec nesmí používat šatny a sprchy. Záchody lze používat výhradně, pokud je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.“

Kompletní výklad najdete na stránkách Národní sportovní agentury ZDE

Související novinky

Všechny novinky