Návrhy na změny v řádech a stanovách

Oznamujeme činovníkům v oddílech, komisích i výborech svazů, že návrhy na změny v Soutěžním, Registračním, Přestupním, Disciplinárním a Návštěvním řádu, je možno podávat do 26. 3. 2022.


Návrhy zasílejte na adresu předsedy STK v.drozda@volny.cz .

Stejně tak je možné do stejného termínu zasílat návrhy na změny Stanov České asociace stolního tenisu na adresu předsedy asociace zbynek.spacek@ping-pong.cz.

Návrhy budou projednány na poradě pověřené pracovní skupiny i VV ČAST a předloženy na Konferenci ČAST, která se uskuteční 30. 4. 2022.

související články