V Praze proběhla konference ČAST

V sídle České asociace stolního tenisu se v sobotu 30. dubna 2022 konala konference ČAST, které se zúčastnilo 95,46 % pozvaných delegátů.

Konference vzala na vědomí zprávu předsedy ČAST Zbyňka Špačka o činnosti za uplynulé období od minulé konference a informaci předsedy mediální komise Martina Kučery k nové identitě Českého stolního tenisu. 

Konference pak vzala na vědomí i zprávu odborných komisí a také zprávu místopředsedy VV ČAST Jana Brothánka o plnění rozpočtu za rok 2021 a návrhu rozpočtu na rok 2022, včetně informace o hospodaření 100% dceřiné společnosti TT Marketing, s.r.o. Konference dále vzala na vědomí zprávu zprávy dozorčí rady a arbitrážní komise.

Konference zvolila předsedu arbitrážní komise Petra Šilhána a členy arbitrážní komise Lindu Ivanovou, Ivana Dospíšila, Jiřího Olbrichta a Jaroslava Glogara.

Konference schválila čerpání rozpočtu ČAST za rok 2022, způsob úpravy rozpočtu v souladu s přidělenými prostředky, že po přidělení dotace ze strany NSA bude definitivní rozpočet na rok 2022 po projednání VV a DR těmito orgány schválen a zveřejněn. Schválila rovněž kvótu 44 delegátů s hlasem rozhodujícím pro konferenci ČAST v roce 2023.

Setkání delegátů ze všech částí České republiky bylo vhodnou příležitostí k předání několika ocenění. Předseda ČAST Zbyněk Špaček předal pamětní plaketu Milanu Boříkovi z SKST Baník Most za úspěšnou organizaci mistrovství ČR jednotlivců U19 v roce 2021. Za celoživotní přínos stolnímu tenisu byla pamětní plaketou oceněna také vedoucí sekretariátu České asociace stolního tenisu Zuzana Kaplanová. Třetímu oceněnému Antonínu Šulovi, který si titul „zasloužilý trenér“ nemohl vyzvednou osobně, bude cena předána při některé z nejbližších vhodných příležitostí.

Foto Michal Janík

související články