Výzva k podání přihlášky do Arbitrážní komise ČAST

Na řádné Konferenci ČAST, konané dne 30.4.2022 v Praze na Strahově se bude konat volba předsedy Arbitrážní komise a čtyř členů této komise. Pokud byste měli zájem pracovat v této nezávislé komisi, prosím, zašlete na e-mailovou adresu předsedy ČAST Zbyňka Špačka (zbynek.spacek@ping-pong.cz) závaznou přihlášku na předsedu či člena AK s krátkým profesním CV.


Dle Stanov ČAST, článku 21.1. spory vzniklé mezi členy ČAST, případně spory mezi členy a orgány ČAST, jejichž rozhodování není upraveno žádným předpisem ČAST a které se nepodaří vyřešit smírem, jakož i odvolání proti rozhodnutí k tomu určených orgánů ČAST se řeší arbitrážním řízením.

Podle článku 21.2. arbitrážní řízení provádí Arbitrážní komise ČAST, která je složena z pěti odborníků znalých odvětví stolního tenisu, předpisů stolního tenisu a právních norem souvisejících se sportem. Arbitrážní komise má postavení rozhodčí komise.

související články