Archívy

Rozpočet ČAST na rok 2006

Červen 9, 2006 12:00 am Published by Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozpočet ČAST na rok 2006

1. kapitola – Sazka A. Příjmy návrh2005 čerpání2005 Index návrh2006 Index2006/05 upřesnění Sazka 2006 5412 4067 75,15 5248 129,04 dotace Sazka 2005 – doplatek 1353 doplatek 2005 Celkem 5412 4067…

Čerpání rozpočtu ČAST za I.-IX. 2005

Leden 31, 2006 12:00 am Published by Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čerpání rozpočtu ČAST za I.-IX. 2005

Shrnutí(údaje v tis. Kč) Rozpočet2004 Čerpání2004 Rozpočet2005 Úprava roz.2005 Čerpání1-9/2005 A Příjmy 13142 13269 14875 15600 9997 B Výdaje 13142 12613 14230 14230 9314 Výdajová rezerva 645 1370 683 C…

Čerpání rozpočtu ČAST za I.-IX. 2004

Listopad 3, 2004 12:00 am Published by Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čerpání rozpočtu ČAST za I.-IX. 2004

REKAPITULACE Rozpočet2004 SkutečnostI.-IX.2004 IndexAlikvota 75 A Příjmy 13142 10208 78 B Výdaje 13142 9967 76 C Rozdíl 0 241 PŘÍJMY Rozpočet2004 SkutečnostI.-IX.2004 IndexAlikvota 75 A 1 ČSTV 5300 4043 76,28…

Čerpání rozpočtu ČAST za I.-VI. 2004

Červenec 31, 2004 12:00 am Published by Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čerpání rozpočtu ČAST za I.-VI. 2004

REKAPITULACE Skutečnost2002 Skutečnost2003 Rozpočet2004 SkutečnostI.-VI.2004 Index Alikvota 50 A Příjmy 11558 12902 13142 7364 56 B Výdaje 11294 12587 13142 6601 50 C Rozdíl 264 315 0 763 PŘÍJMY Skutečnost2002…

Čerpání rozpočtu ČAST za I.-IV. 2004

Květen 13, 2004 12:00 am Published by Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Čerpání rozpočtu ČAST za I.-IV. 2004

REKAPITULACE Skutečnost2003 Rozpočet2004 SkutečnostI.-IV.2004 Index Alikvota 33,3 A Příjmy 12902 13142 4381 33,34 B Výdaje 12587 13142 4211 32,04 C Rozdíl 315 0 170 PŘÍJMY Skutečnost2003 Rozpočet2004 SkutečnostI.-IV.2004 IndexAlikvota 33,3…

Rozpočet ČAST na rok 2004

Duben 29, 2004 12:00 am Published by Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozpočet ČAST na rok 2004

REKAPITULACE Skutečnost2000 Skutečnost2001 Skutečnost 2002 Skutečnost2003 Rozpočet2004 A Příjmy 11543 11669 11558 12902 13142 B Výdaje 11189 11171 11294 12587 13142 C Rozdíl 354 498 264 315 0 PŘÍJMY Skutečnost2000…

Rozvaha k čerpání rozpočtu za rok 2002

Duben 30, 2003 12:00 am Published by Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozvaha k čerpání rozpočtu za rok 2002

údaje v tis. Kč k 31.12.2002 Aktiva celkem 1429 Software 64 Oprávky k software -29 Samostatné movité věci 241 Drobný majetek 171 Oprávky k samostatným věcem -30 Oprávky k drobnému…

Rozpočet ČAST na rok 2003

Duben 30, 2003 12:00 am Published by Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozpočet ČAST na rok 2003

v tis. Kč kapitola název Skutečnost2000 Skutečnost2001 Rozpočet2002 Čerpání2002 Rozpočet2003 A Příjmy 11543 11669 11411 11558 11451 B Výdaje 11189 11171 10928 11294 11160 C Rozdíl 354 498 483 264…

Rozpočet ČAST 2002

Březen 1, 2002 12:00 am Published by Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozpočet ČAST 2002

kapitola název skuteč. 2000 skuteč. 2001 rozpočet 2002 A Příjmy 11543 11669 11411 B Výdaje 11189 11171 10928 C Rozdíl 354 498 483 Příjmy kapitola název skuteč. 2000 skuteč. 2001…