K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

KR ČAST: Plnění podmínek dle SŘ čl.322 rozhodčí v extraligových a ligových oddílech sezóna 2017-2018

Stáhnout soubor - Plnění podmínky účastníka soutěže 2017-2018 článek 322.01 písmeno B soutěžního řádu

KR vydává souhrnný přehled plnění extraligových a ligových oddílů startujících v soutěžích ČAST v sezóně 2017-2018, dle článku 322 soutěžního řádu.

Článek 322. Podmínky pro účast

322.01

Přihlášená družstva mužů nebo žen, která mají startovat v celostátní, krajské či regionální soutěži, musí splňovat tyto podmínky:b) Oddíl musí mít kvalifikované rozhodčí:

– pro účast jednoho družstva v extralize, I., II. nebo III. lize: dva rozhodčí s licencí B nebo NR,

– pro účast dvou nebo více družstev v extralize, I., II. nebo III. lize: tři rozhodčí s licencí B nebo NR,

– pro účast jednoho družstva v přeboru kraje: dva rozhodčí s licencí B, NR nebo K,

– pro účast dvou nebo více družstev v přeboru kraje: tři rozhodčí s licencí B, NR nebo K,

– pro účast jednoho nebo více družstev v přeboru regionu: jednoho rozhodčího s licencí B, NR nebo K.

Rozhodčí musí být příslušníky ČAST a pro příslušné období uvedeni na evidenčním seznamu pouze jednoho oddílu. Rozhodčí může vykonávat činnost pro jiný oddíl, než je evidován, při splnění podmínek stanovených Komisí rozhodčích svazu, který řídí příslušnou soutěž.

 

322.03

Nesplní-li družstvo po postupu do vyšší soutěže některou z podmínek předepsaných pro tuto soutěž (netýká se schvalování hracích místností), udělí mu řídící svaz pro první rok výjimku, po další 2 roky je potrestá pokutou. Při pokračujícím neplnění některé z podmínek může být družstvo vyloučeno ze soutěže a zařazeno do té soutěžní třídy, pro kterou podmínky splňuje. Nesplní-li některou z předepsaných podmínek družstvo, které již delší dobu v soutěži startuje, nebo místo v soutěži získalo převodem, bude potrestáno pokutou, jejíž výši určí řídící svaz soutěže. Při opakovaném nedodržení podmínek může být družstvo vyloučeno ze soutěže a zařazeno do té soutěžní třídy, pro kterou podmínky splňuje.

 

KOMENTÁŘ KR ČAST:

Tyto podmínky KR ČAST zveřejnila v rámci Metodického pokynu č. 1, který byl vydán 3. 6. 2017  a umístěn na webové stránky asociace 3. 6. 2017.

Veškeré materiály byly rozšířeny prostřednictvím Infa ředitele ligových soutěží č. 2 ze dne 31. 7. 2017.

Souhrnný přehled obsahuje mimo rozhodčích uvedených v seznamu rozhodčích v rámci registru ČAST i všechna hostování rozhodčích, která byla doručena a schválena do termínu 30. 9. 2017, který byl včetně dalších pokynů oznámen výše uvedenými materiály.

Na hostování rozhodčích dodaná a případně schválená v registru po tomto termínu nebude KR reflektovat.

 

NÁMITKY, PŘIPOMÍNKY A ODVOLÁNÍ:

Veškeré připomínky proti uděleným pokutám, je možné zaslat VÝHRADNĚ PÍSEMNOU formou na níže uvedený e-mail a to do 8. 11. 2017, kdy toto datum bylo stanoveno jako datum pro splacení výše uvedené pokuty. K dané připomínce je však nutné písemně doložit informaci či dokument stvrzující, že daná pokuta byla udělena neoprávněně!!!

 

V Praze 25. 10. 2017

Tomáš Malík

předseda KR ČAST

e-mail: tomas.malik@ping-pong.cz