K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

Metodické pokyny pro působení rozhodčích na mezinárodních akcích

Stáhnout soubor - Příloha č.1 – Činnost rozhodčího při zápase
Stáhnout soubor - Příloha č.2 – Zpráva rozhodčího o průběhu akce
Stáhnout soubor - Příloha č.3 – Potvrzení o výplatě z příjmu

Metodický pokyn pro působení rozhodčích na zahraničních akcích

         Cíle :

 •             Zhodnocení činnosti rozhodčích delegovaných ČAST na zahraniční akci.
 •             Přenos zkušeností ze zahraničních akcí v oblastech organizační a rozhodcovské.
 •             Definice způsobu vyúčtování příspěvku ČAST.

 

         V průběhu akce.

         Rozhodčí je povinen zejména:

 

 • Akreditovat se dle pokynů pořadatele a vrchního rozhodčího.
 • Zúčastnit se schůzek rozhodčích před zahájením akce a podle pokynů vrchního rozhodčího.
 • Vystupovat v souladu s pravidly pro činnost rozhodčího při zápase (viz Příloha 1).
 • Řídit se pokyny vrchního rozhodčího a jeho zástupců.
 • Sledovat pečlivě písemné organizační informace.

 

         Po skončení akce.

         Rozhodčí vypracuje zprávu o průběhu akce (Příloha 2), která obsahuje: 

 • Hodnocení organizačního zabezpečení rozhodčích.
 • Hodnocení časového plánu rozhodčích.
 • Hodnocení činnosti týmu vrchních rozhodčích.
 • Přehled hromadných pokynů od vrchních rozhodčích.
 • Přehled individuálních pokynů od vrchních rozhodčích k řízení zápasů.
 • V příloze kopie veškerých písemných pokynů, zejména podklady ke schůzkám rozhodčích.
 • Hodnocení organizace a průběhu kontroly raket.
 • Hodnocení organizace celé akce.
 • Další informace hodné zřetelu.

         Při účasti vice rozhodčích na jedné akci stačí jedna společná zpráva.

 

         Vyúčtování příspěvku

         Principy udělení finančního příspěvku : 

 • Jedná se o příspěvek na cestu, nikoliv o cestovné
 • Příspěvek podléhá schválení předsedou KR předem
 • Příspěvek je podmíněn naplněním těchto metodických pokynů KR pro působení rozhodčích na zahraničních akcích (vč. zprávy).
 • Povolené akce s příspěvkem jsou to ITTF, ETTU, OH, Pro Tour, Junior & Cadet  Circuit, Open turnaje mládeže, mezinárodní turnaje pořádané a řízené ČAST.

 

         Způsob vyúčtování:

 

 • “Potvrzení o výplatě příjmu”, vyplní a zašle rozhodčí po skončení akce společně se “Zprávou o průběhu akce” předsedovi KR ČAST k potvrzení .

 

         Přílohy :

 

Příloha 1:  Činnost rozhodčího při zápase

Příloha 2:  Vzor zprávy o průběhu akce

Příloha 3:  Potvrzení o výplatě příjmu