K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

Příjem žádosti o dotaci na organizaci sportu v TJ/SK pro rok 2016

Stáhnout soubor - Informace k podávání žádostí o dotaci na organizaci sportu v TJ/SK pro rok 2016
Stáhnout soubor - Žádosto dotaci na organizaci sportu v TJ/SK pro rok 2016

Pro kalendářní rok 2016 bude možné žádat a čerpat finanční prostředky z Programu MŠMT č.VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech prostřednictvím České asociace stolního tenisu.

Na případné zájemce se ČAST obrací s výzvou o vyplnění přiložené žádosti jejich odeslání v tištěné nebo elektronické formě s podpisem (PDF) k rukám Jana Brothánka (jan.brothanek@ping-pong.cz). Žádost je nezbytné doručit nejpozději do 7.října 2015.

V případě oddílů stolního tenisu, vyvíjejících činnost v rámci TJ/SK s více sportovními odvětvími je nutno, aby se vedení TJ/SK rozhodlo, zda podá žádost o dotaci z tohoto programu prostřednictvím ČAST. Ve své žádosti musí TJ/SK uvést údaje o členské základně a členských příspěvcích za všechna provozovaná sportovní odvětví. Žádost nesmí být podána duplicitně jednou TJ/SK přes více sportovních svazů. Nastane-li tato skutečnost, bude příslušná TJ/SK automaticky vyřazena Ministerstvem z tohoto dotačního programu.

Obsahové zaměření programu: je výhradně orientováno na podporu sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

Podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti základních článků spolku. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže. Podpora je zaměřena především na zabezpečení práce trenérů, asistentů a pedagogů při práci s dětmi a mládeží sportovních klubů a tělovýchovných jednot a sportovní vybavení a výstroj.

Specifické vymezení: Žadatelem je: spolek – sportovní svaz, sportovní organizace s účelovým vymezením.

V případě schválené žádosti v rámci podpory organizace sportu ve sportovních klubech – Program VIII se dotace poskytuje pouze na obsahové vymezení Programu VIII – až do výše rozpočtovaných nákladů.

Upozornění pro žadatele:

  • Výše finančních prostředků státní podpory může být upravena proti požadavku s ohledem na možnosti státního rozpočtu a množství obdržených požadavků.

  • Účelové určení čerpání státních prostředků bude součástí vydaného Rozhodnutí při poskytnutí státní dotace.

  • Duplicitní působení spolků bude realizováno pouze jedenkrát na sportovní odvětví.

Důrazně všem zájemcům doporučujeme seznámit se s podmínkami Programu VIII zveřejněných na http://www.msmt.cz/file/36158/.