K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

41. ročník Západočeského poháru jednotlivců

Plzeňský krajský svaz stolního tenisu
v y p i s u j e

41. ročník Západočeského poháru jednotlivců pro rok 2005

1. Pořadatelem : 
pořadatelem I. stupně jsou ReSST, ostatní stupně pořádá KSST.

2. Řízení soutěže : 
soutěž řídí KSST prostřednictvím své STK.

3. Soutěžní disciplíny : 
soutěž č. 1 dvouhra ml. žáků
soutěž č. 2 dvouhra ml. žákyň
soutěž č. 3 dvouhra st. žáků
soutěž č. 4 dvouhra st. žákyň
soutěž č. 5 dvouhra dorostenců
soutěž č. 6 dvouhra dorostenek 
soutěž č. 7 dvouhra mužů
soutěž č. 8 dvouhra žen
Soutěže č. 1-6 jsou jednostupňové a právo účasti má 12 nejlepších v dané kategorii podle bodování v kraji ke dni 1.5.2005. První 4 postupují do oblastního finále Zpč. poháru.
Oblastní finále - 8 účastníků (4 Plzeňský kraj a 4 Karlovarský kraj).

4. Předpis : 
hraje se podle Pravidel st. tenisu, podle Soutěžního řádu st. tenisu, podle ustanovení tohoto rozpisu a propozic k jednotlivým stupňům.

5. Právo účasti : 
právo startu v jednotlivých soutěžních disciplínách mají závodníci a závodnice splňující tyto podmínky :
a) jsou řádně registrováni v oddílech nebo klubech st. tenisu Plzeňského kraje. Jsou k datu konání uvedeni v evidenčních seznamech a mají uhrazen reg. poplatek v dané výši.
b) závodníci a závodnice, kteří t.č. působí v zahraničí a před odchodem byli členy v oddílech Plzeňského kraje, musí mít povolen start v zahraničí ČAST.
c) všichni účastníci se prokáží platným registračním průkazem, hráči působící v zahraničí zelenou kartou a obč. průkazem.
d) v soutěžní disciplíně č. 8 se zahajuje soutěž II. stupněm.

6. Systém soutěže : 
v soutěžích č.1-6 se hraje v jedné skupině o 12 účastnících. V soutěžích č. 7-8 se hraje skupinovým systémem, což musí být upřesňováno propozicemi pro jednotlivé stupně. Systém musí zajistit objektivitu postupu do dalšího kola včetně určení náhradníků. Finálový stupeň soutěže č. 7-8 bude upřesněn propozicemi s účastí 8 závodníků.
Hraje se na tři vítězné sady z pěti.

7. Míčky : 
hraje se míčky DHS ((( barvy bílé. V I.st. zabezpečí pořádající ReSST. V dalších stupních dodá míčky KSST prostřednictvím svého hospodáře.

8. Úhrada : 
všichni závodníci startují na náklady svých oddílů, nebo klubů. Náklady na uspořádání hradí v I. st. ReSST a v dalších stupních KSST.

9. Námitky : 
podávají ve smyslu ustanovení SŘ - ST.

10.Vypracování propozic: 
propozice pro soutěžní disciplíny č. 1-6 vypracuje KM KSST. Propozice pro I. st. mužů vypracovávají STK ReSST. Pro II. st. - finále mužů a žen vypracuje propozice STK přísluš. kraje a tyto rozesílá na oddíly a ReSST podle rozdělení do jednotlivých skupin kraje.

11.Zasílání zpráv : 
u soutěže č. 1-6 zašle vrchní rozhodčí zprávu dle SŘ - ST na dresu KK : Eugen Scheinherr, U Řezné 372, 340 04 Železná Ruda. Tuto zprávu předá p. Scheinherr do 10 dnů předsedovi KM p. Vlčkovi. U soutěže mužů a žen zasílají vrchní rozhodčí zprávu předsedovi STK na adresu : Zdeněk Soukup, Smetanova 134, Tlučná 330 26, STK předá zprávu do 5 dnů KK p. Schenherrovi. Každá zpráva musí obsahovat : prezenční listinu, technické výsledky a u soutěží dospělých ještě náhradníky pro další stupeň.

12.Postupy : 
postupy z I. st. mužů jsou v kompetenci ReSST, dle postupových kvót. V dalších stupních jsou řešeny postupy dle ustanovení tohoto rozpisu.

13.Pořadí náhradníků : 
a) u soutěží č. 1-6 rozhoduje o pořadí KM ve spolupráci s KK.
b) pro účast ve II. st. mužů platí - za nepřítomné náhradníky z daného regionu může startovat závodník, který je uveden jako náhradník ve zprávě vrch. rozhodčího. Za nepřítomné přímo nominované hráče mají právo startu rovněž náhradníci ze II. st. ze všech skupin podle platného žebříčku.

14.Termíny a postupy : 

A) soutěž č. 7 - muži :

I. stupeň proběhne dle podmínek jednotlivých ReSST do 31.1.2005 dle termínové listiny KSST. 
Zúčastnit se mohou reg. hráči, kteří nejsou na krajském žebříčku do 20. místa

Postup do II. st. : nominovaní závodníci jednotlivých ReSST v počtu :
PM - 18, DO - 6, KT - 7, TC - 4, PS - 9, RO - 3, PJ - 3

II. stupeň 26.3.2005 pořadatelem PKSST :
1. skupina - Bor - přímo nominovaní + 17 postupujících z I. stupně.
2. skupina - S.Plzeň V. - přímo nominovaní + 17 postupujících z I. stupně.
3. skupina - Nýřany - přímo nominovaní + 16 postupujících z I. stupně.

Přímo nominovaní hráči: (Drozda, Kirchman, Bufka, , Kolář - Union Plzeň, M. Havlíček - Ruhmannsfelden, Chvátal, Dráždil, P. Totzauer, Blažek - Bor, Vyleta, Jakubec - S. Plzeň V, Špaček - Nýřany, Horek T. - SOUE Plzeň, M. Pangrác, Mareš - Domažlice, Chodounský - S. Plzeň III, Hoch - Kožlany, Čech - Heman, Červenka - Neukirchen, März - Stod).

Upozornění: Přímo nominovaní hráči se musí nejpozději do 15.2.2005 přihlásit na adrese předsedy STK : Zdeněk Soukup, Smetanova 134, 330 26 Tlučná. Teprve potom budou rozděleni do tří skupin II. stupně.

III. stupeň 9.4.2005 pořadatelem PKSST - krajské finále - Sokol Plzeň V. :
12 účastníků - 4 postupující z každé skupiny II. stupně. Postup do oblastního finále - 4

IV. stupeň - oblastní finále 30.4.2005 pořadatelem je Karlovarský kraj.
8 účastníků ( po 4 z KV a PM), systém každý s každým. 

B) soutěž č. 8 - ženy :

II. stupeň 26.3.2005 pořadatelem PKSST - v herně Unionu Plzeň 
Bude se hrát pouze jedna skupina, zúčastní se všechny hráčky, kromě těch, které jsou do 100. místa na republikovém žebříčku (Kirchmanová, K. Lašáková, Marešová, Čížková, Vaková - Union Plzeň, Matoušková, - Sokol Plzeň V). Ty mají opět povinnost přihlásit se nejpozději do 15.2.2005 na adrese: Zdeněk Soukup, Smetanova 134, 330 26 Tlučná.

Do finále postoupí prvních šest hráček (v případě omluv přímo nominovaných hráček i další podle pořadí)

III. stupeň 9.4.2005 - krajské finále - Sokol Plzeň V. 
12 účastnic - 6 přímo nominovaných hráček + 6 hráček ze II. stupně. 
Postup do oblastního finále - 4

IV. stupeň - oblastní finále 30.4.2005 pořadatelem je Karlovarský kraj.
8 účastnic ( po 4 z KV a PM), systém každý s každým.

Vítězové 40. ročníku Západočeského poháru :
Muži : Gavlas Petr TTC Seckeheim 
Ženy : Lašáková Kateřina Union Plzeň 
Dorostenci : Chvátal Martin Sokol Bor
Dorostenky : Pintová Radka Sokol Plzeň V. 
Starší žáci : Roubíček Jan Baník Dobřany 
Starší žákyně : Scheinherová Lenka Laka Žel. Ruda 
Mladší žáci : Budín David Sokol Plzeň V.
Mladší žákyně : Pintová Petra Sokol Plzeň V.

V Plzni dne 16.prosince 2004Ing. Miroslav Panský - předseda
Milan Kůs  - sekretář
Zdeněk Soukup - předseda STK