K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

Český pohár rozpis

Plzeňský krajský svaz stolního tenisu - sportovně technická komise

v y p i s u j e

ČESKÝ POHÁR TŘÍČLENNÝCH DRUŽSTEV MUŽŮ A ŽEN VE STOLNÍM TENISU
15.ročník - 2004 / 2005

 

1. Pořadatel : 
I.stupeň řídí KSST, II.stupeň řídí STK ČAST. Určování pořadatelství jednotlivých utkání upřesní v rozpisech KSST (I.st.) a STK ČAST (II.st.).

2. Termíny : 
I.stupeň - IX.2004 - V.2005 podle určení KSST.
II.stupeň - podle termínové listiny ČAST 2005/06 (předběžně VIII.- XII.2005).

3. Místo : 
Hraje se v hracích místnostech zúčastněných oddílů (mimo finále), adresáře pro I.st.vydají KSST, pro II.st. STK ČAST.

4. Přihlášky do I. stupně: 
do 31.srpna 2004, na adresu předsedy STK : Zdeněk Soukup, Smetanova 134, Tlučná 330 26

5. Účastníci : 
I.stupeň - všechna přihlášená družstva z krajů (včetně družstev z regionů),
II.stupeň - po 2 postupujících z každého kraje a přihlášená ligová družstva.

6. Úhrada : 
Družstva startují na vlastní náklady, finále II.stupně hradí ČAST.

7. Systém : 
I.stupeň - určí KSST podle počtu přihlášek.
II.stupeň - vylučovací systém.
Jednotlivá utkání se hrají podle čl.318.01 Soutěžního řádu stolního tenisu. 

8. Postup : 
Vítězné družstvo postupuje vždy do dalšího kola.Z každého kraje postupují 2 družstva do II.stupně. Při nerozhodném výsledku postupuje družstvo s lepším poměrem sad, př.míčků. V případě nerozhodného poměru bodů, sad i míčků sehraje rozhodující zápas po jednom určeném hráči z každého družstva (určí vedoucí po dohrání základního počtu zápasů).

9. Nasazení : 
Družstva budou nasazena podle umístění v dlouhodobých krajských soutěžích v ročníku 2003/2004.

10. Podmínky : 
Družstva se budou při utkání prokazovat registračními průkazy. Povinnost soupisek platí pouze v případě startu dvou či více družstev v I. nebo II.st.soutěže.
V I.stupni nemohou hrát hráči základů ligových družstev. 
V Českém poháru není možný start hráčů za družstva na \"střídavý start\".
Počet CSP v utkání není omezen (omezující předpis je v SŘ pro mistr.soutěže).

11. Zasílání zápisů: 
Nejpozději druhý den po odehrání zápasu na adresu: Zdeněk Soukup, Smetanova 134, 330 26 Tlučná.


V Plzni dne 8.8.2004

ing. Miroslav Panský - předseda
Milan Kůs - sekretář
Zdeněk Soukup - předseda STK

 

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU

Přihláška do soutěže - Český pohár tříčlenných družstev ve stolním tenisu
15.ročník - 2004/05Družstvo : ................................................................ muži ženy

Organizační pracovník družstva : ....................................................................................

Adresa . .................................................................................................................

Telefon : B ................................ Z ................................ M ................................

E-mail : ........................................................................

Hrací místnost : .......................................................................................................

V případě účasti dvou a více družstev v této soutěži, je nutné zaslat soupisku každého družstva ve dvou vyhotoveních. Přihlášky obdrží družstva s právem startu v krajských soutěžích a regionální svazy stolního tenisu Plzeňského kraje, které rozešlou přihlášky družstvům ve svém regionu. Přihlášky pošlete nejpozději do 31.8.2004 na adresu předsedy STK : Zdeněk Soukup, Smetanova 134, Tlučná 330 26. Na přihlášky zaslané po tomto termínu nebude brán zřetel.

Datum : .................................

..............................................
podpis a razítko oddílu