K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

Ochrana osobních údajů vs. registr – stav k 01.04.2019

Vážení,

na základě vyjádření Úřadu na ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ) k problematice ochrany osobních údajů VV ČAST schválil aktualizaci Směrnice č.03/2018 Ochrana osobních údajů. Aktualizována Směrnice je součásti tohoto e-mailu jako příloha.

Z vyjádření ÚOOÚ vyplývá, že souhlas se zpracováním osobních údajů členů asociace je dle aktuálního stanoviska považován Úřadem pro ochranu osobních údajů za nadbytečný, když správce je na základě zákona oprávněn dané zpracování provádět bez ohledu na souhlas či nesouhlas dotčených osob. Jako správce, dle stanoviska Úřadu, nakládáme s osobními údaji členů na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Toto stanovisko ÚOOÚ ještě stále nemusí být konečné, výklad zákona provádí soudy, ale budeme se nyní stanoviskem ÚOOÚ řídit. Z toho důvodu ČAST pozastavuje povinný sběr nových souhlasů se zpracováním osobních údajů. Možnost archivace souhlasů v Registru zůstává jako dobrovolná možnost. Tyto změny zohledňuje aktualizovaná Směrnice ČAST č. 2/2019.

Žádám Vás o předání této informace oddílům a klubům ve Vaší působnosti.

Děkuji.

S pozdravem

      Miroslav Henžel

Registrační a informační

       komise ČAST