K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

Oznámení oddílům

Usnesení VV JčKSST ze dne 7.12.2015

VV JčKSST oznamuje oddílům, jejichž družstva hrají dlouhodobé krajské soutěže (divize, krajský přebor, krajská soutěž, divize žen), že na vybraná riziková utkání 2. poloviny soutěží v sezóně 2015/2016 budou vysíláni komisaři, kteří budou kontrolovat průběh utkání a skutečnost, zda se utkání v daném nahlášeném termínu sehrálo. Oddíly jsou povinny jim umožnit vstup do hracích místností. O provedené kontrole zapíše komisař záznam do zápisu o utkání.

V případě, že budou zjištěny závažné nedostatky, tzn. pokud se utkání nesehraje v nahlášeném termínu a přitom bude odeslán zápis s výsledkem utkání, budou oběma družstvům odebrány body za toto utkání, výsledek bude kontumován a oběma družstvům bude vyměřena pořádková pokuta dle SŘ, odst. 704.02, pro domácí družstvo až do výše 2000,- Kč podle bodu h), pro hostující družstvo až do výše 2000,- Kč podle bodu g). Při opakování tohoto přestupku může být podle odst. 704.03 vyměřena pořádková pokuta ve dvojnásobné výši. Každý takový přestupek projedná VV JčKSST a určí skutečnou výši pokuty. Pokud nebude pokuta uhrazena ve stanoveném termínu, bude se postupovat podle SŘ, odst. 704.04.

V případě, že se budou hrubá provinění některého družstva opakovat vícekrát, bude VV JčKSST postupovat v souladu s čl. 610 SŘ, podle ustanovení čl. 335 SŘ. Důsledkem těchto trestů může být až vyřazení družstva ze soutěže a jeho zařazení o dvě soutěžní třídy níže.

Martin Duspiva                Pavel Hložek

předseda STK                   předseda VV JčKSST