K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

Přebor Plzeňského kraje starších žáků

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU

V y p i s u j e

přebor Plzeňského kraje ve stolním tenisu staršího žactva pro rok 2005

 

A/ Všeobecná ustanovení :

1. Pořadatel : 
z rozhodnutí VV PKSST byly uspořádáním pověřen oddíl stolního tenisu TJ Sokol TeVo Bor.

2. Termín konání : 
sobota 5. března 2005

3. Místo konání : 
herna st. tenisu TJ Sokola TeVo Bor, Plzeňská ul.

4. Vrchní rozhodčí : 
Pour Pavel, 
zástupci : Šoltés Juraj, Vacík Josef

5. Přihlášky : 
regionální svazy st. tenisu zašlou soupis nominovaných závodníků a oddíly jmenovité přihlášky do 3.3.2005 na adresu : Josef Vacík, P.O. BOX 44, 348 02 Bor u Tachova.

6. Losování : 
bude provedeno v pátek 4.3.2005 ve 20.00 hod. v klubovně Sokola TeVo Bor.

7. Stravování : 
v areálu je zajištěno jednoduché občerstvení v bufetu.

8. Úhrada : 
KSST hradí náklady na technické zabezpečení akce a ředitelství přeboru podle platných hospodářských předpis ČSTV. Závodníci startují na náklady svých oddílů.

B/ Technické ustanovení :

9. Předpis : 
hraje se podle Pravidel stolního tenisu, podle Soutěžního řádu stolního tenisu a podle ustanovení tohoto rozpisu.

10.Soutěžní disciplíny : 
1. dvouhra starších žáků 
2. dvouhra starších žákyň 
3. čtyřhra starších žáků 
4. čtyřhra starších žákyň 
5. smíšená čtyřhra 

11.Systém soutěže : 
soutěže 1, 2 se hrají v 1.st. skupinovým systémem na 3 vítězné sady. První dva ze skupiny postupují do 2.st. Ve 2.st. se hraje způsobem vyřazovacím na 3 vítězné sady. Vítězové skupin budou nasazeni podle žebříčku bez třídění. Druzí ze skupin budou dolosováni bez třídění na volná místa do opačné poloviny, než-li je vylosován vítěz jejich skupiny. Soutěže 3,4 a 5 se hrají vyřazovacím způsobem na 3 vítězné sady.

12.Podmínka účasti : 
přeboru se mohou zúčastnit závodníci a závodnice nominovaní příslušným ReSST podle kvót schválených VV PKSST :

PM PS PJ KT RO TC DO Celkem
Starší žáci 7 1 5 10 2 2 5 32
Starší žákyně 6 1 3 1 1 3 1 16

13. Časový pořad : 
prezentace - do 8.15 hod. 
zahájení - v 8.45 hod.

14. Rozhodčí u stolu : 
určuje vrchní rozhodčí, nebo jeho zástupce z řad účastníků přeboru.

15. Námitky : 
podávají se ve smyslu ust. čl.114 Soutěžního řádu stolního tenisu.

16. Míčky : 
DHS ((( bílé.

17. Titul a ceny : 
vítězové jednotlivých kategorií získají titul \"Přeborník Plzeňského kraje\" pro rok 2005 a diplom. Hráči a hráčky na druhém a třetím místě obdrží diplom.

18. Upozornění : 
žádáme nominované a přihlášené závodníky a závodnice, trenéry a oddíly, aby se včas omluvili KM nebo přímo vrchnímu rozhodčímu, pokud se nemohou zúčastnit přeboru. 
Telefony : Předseda KM p. Jaroslav Vlček - 377471634
Vrchní rozhodčí p. Pavel Pour - 605591693

Přeborníci kraje pro rok 2004 :

dvouhra starší žáci : Totzauer Aleš Sokol Bor
dvouhra starší žákyně : Scheinherrová Lenka TTC Laka Žel. Ruda
čtyřhra starší žáci : Roubíček Podhadský TJ Dobřany
čtyřhra starší žákyně : Špillerová Vladyková Sokol Plzeň V.
smíšená čtyřhra : Totzauer Gallerachová Sokol Bor


V Plzni dne 7.2.2005


ing.Miroslav Panský - předseda
Kůs Milan - sekretář PKSST
Vlček Jaroslav - předseda komise mládeže