K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

Přebor Plzeňského kraje

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU

V y p i s u j e

přebor Plzeňského kraje ve stolním tenisu pro muže a ženy pro rok 2005

A Všeobecné ustanovení :

1. Pořadatel : 
z rozhodnutí VV PKSST byl uspořádáním pověřen oddíl st. tenisu TJ Sokol Nezvěstice.

2. Datum uspořádání : 
sobota 5. února 2005

3. Místo : 
Sportovní hala v Nezvěsticích na 12 stolech.

4. Ředitelství soutěže : 
ředitel : Ing. Miroslav Panský 
vrchní rozhodčí : Pavel Kůs
zástupci vrch. rozhodčího : Milan Kůs, Anton Stanček 
hlasatel : Josef Vacík 
zapisovatel : Jaroslav Hach
technický pracovník : Jaroslav Vlček
hlavní pořadatel : Petr Pinta 

5. Přihlášky : 
Oddíly st. tenisu zašlou jmenovité přihlášky a regionální svazy soupis nominovaných hráčů a hráček nejpozději do 31.ledna 2005 na adresu : Pavel Kůs, Staniční 55, 312 00 Plzeň

6. Losování : 
ve čtvrtek 3.února 2005 v klubovně stolního tenisu Sokola Plzeň V. od 20.00 hod. 
Losování 1.st. tříděním podle oddílů, losování 2.st. nasazením vítězů skupin bez třídění a dolosování druhých postupujících ze skupin bez třídění do opačných polovin pavouka než byl nasazen vítěz skupiny..

7. Ubytování : 
Zabezpečí pořadatel na základě přihlášky k ubytování zaslané do 1.2. 2005 na adresu : Jaroslav Hach, Nezvěstice 290, 332 04.. Objednávka ubytování je závazná a v případě nevyužití bude hrazena oddílem, který objednávku podal.

8. Stravování : 
Je zajištěno v místě konání přeboru.

9. Úhrada nákladů : 
PKSST hradí náklady na technicko - organizační uspořádání přeboru. Účastníci startují na náklady vysílající složky, příp. na náklady vlastní.

10. Informační služba : 
V prostorách Sportovní haly od 7.00 hod 5.února 2005, nebo tel. 723655395.

B Technické a ostatní ustanovení :

11. Předpis : 
Hraje se podle Pravidel st. tenisu, Soutěžního řádu st. tenisu a tohoto rozpisu. Míčky DHS *** bílé barvy.

12. Soutěže : 
a) dvouhra mužů 
b) čtyřhra mužů 
c) dvouhra žen 
d) čtyřhra žen
e) smíšená čtyřhra

13. Systém soutěže : 
Dvouhry - dvoustupňový kombinovaný systém, I.st. ve skupinách na tři vítězné sady (postup 2), II.st. vyřazovací na čtyři vítězné sady. 
Čtyřhry - vyřazovacím způsobem na tři vítězné sady.

14. Účastníci - 
muži : hráči nominovaní ReSST : 
DO - 6, PM - 17, PS - 10, PJ - 3, KT - 4, RO - 2, TC - 6. (celkem 48)

- ženy : hráčky nominované ReSST : 
DO - 1, PM - 18, PS - 1, PJ -1, KT - 1, RO - 1, TC - 1. (celkem 24)

15. Podmínky : 
Přeboru se mohou účastnit řádně nominovaní a přihlášení hráči, kteří se při prezentaci prokáží platným registračním průkazem (hráči startující za zahraniční kluby potvrzením o pozastavené registraci a obč. průkazem). Za prezentaci hráčů s platnými reg. průkazy zodpovídají vysílající oddíly (kluby). Prezentace musí být v době určené tímto rozpisem. Pokud se některý závodník k prezentaci nedostaví, nebo bude mít neplatný průkaz, zařadí vrch. rozhodčí do soutěže náhradníka.
Náhradníci : Za chybějícího hráče nominovaného ReSST - náhradník ze stejného regionu. V případě, že nebude náhradník ze stejného regionu, bude náhradník doplněn z ostatních přítomných náhradníků podle kraj. žebříčku za sezónu 2003/04.

16. Časový pořad : 
5.2.2005 
7.30 - 8.00 hod. prezentace mužů 
8.15 hod. nástup a zahájení I.stupně mužů 
do 9.00 hod. prezentace žen 
Předpokládané ukončení přeboru ve 20.00 hod. s vyhlášením výsledků.

17. Rozhodčí : 
Rozhodčí jednotlivých zápasů určuje vrchní rozhodčí.

18. Titul a ceny : 
Vítězové jednotlivých disciplín získávají titul \"Přeborník Plzeňského kraje ve stolním tenisu pro rok 2005\" a obdrží diplom. Vítězové dvouher a další nominovaní hráči postupují na Mistrovství ČR mužů a žen. 

V Plzni dne 8.prosince 2004

ing. Miroslav Panský - předseda
Milan Kůs - sekretář
Zdeněk Soukup - předseda STK

Přeborníci oblasti za rok 2004 : 

dvouhra mužů - Drozda Radek Union Plzeň
čtyřhra mužů - Kirchman Drozda Union Plzeň
dvouhra žen - Čížková Alena Union Plzeň
čtyřhra žen - Kirchmanová Lašáková Union Plzeň 
smíšená čtyřhra - Mareš Marešová Domažlice - Union Plzeň