K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

Rozpis soutěží

Plzeňský krajský svaz stolního tenisu
sportovně technická komise

v y p i s u j e

SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZONU 2004/2005
=================================================


1. Řízení soutěže :
Soutěže řídí VV PKSST prostřednictvím své STK.

2. Pořadatel :
Pořadatelem utkání budou oddíly (kluby), jejichž družstva budou ve vylosování uvedena na prvním místě (v odvetném kole opačně).

3. Termíny :
Termíny utkání budou uvedeny ve vylosování. Závazné začátky, které je možno měnit pouze po dohodě soupeřů, budou také uvedeny ve vylosování.

4. Místo :
Hraje se ve schválených hracích místnostech zúčastněných družstev.Hraje se povinně na dvou stolech, hrací prostor a vybavení musí odpovídat \"Pravidlům stolního tenisu\" a \"Soutěžnímu řádu stolního tenisu\".Rozměry a osvětlení hracího prostoru určují \"Pravidla\".

5. Účastníci :
Divize mužů: Sokol TeVo Bor, Sokol Plzeň III, Jiskra Domažlice, Sokol Plzeň V, Union Plzeň B, C, Sokol Horažďovice, Sokol Kdyně, Slavoj Stod, Dioss Nýřany A, B, SK Rokycany (náhradník Sokol Plzeň V B).
Krajská soutěž I. třídy mužů: Sokol TeVo Bor B, TJ Kožlany, Sokol Plzeň V B, SKST SOUE Plzeň B, Sokol Břasy, Sokol Plzeň III B, Baník Líně, ST DDM Stříbro, TJ Klatovy, Jiskra Domažlice B, KOC Sušice, TJ Dobřany (náhradník Sokol Horní Bělá).
Krajská soutěž II. třídy mužů: Sokol Horní Bělá, Sokol Raková, SVA Holýšov, Sokol Nezvěstice, Zbirovia Zbiroh, Sokol Klabava, Sokol Zdemyslice, Union Plzeň D, Sokol Plzeň V C, Sokol Přeštice, Jiskra Domažlice C, Sokol Staňkov, Sokol Pocinovice, SKST SOUE Plzeň C, D, Dioss Nýřany C, Sokol Dobřív, Slavoj Stod B, Hutmaň Nové Mitrovice, Baník Líně B, SK Kornatice, Sokol TeVo Bor C, Sokol Kdyně B, TJ Klatovy B (náhradníci Sokol TeVo Bor D, Sokol Lhůta).
Divize žen: Sokol Plzeň V B, C, D, E, Union Plzeň C, D, E, VS Plzeň, Sokol Kdyně, Sokol Horažďovice, Hutmaň Nové Mitrovice a další přihlášená družstva.

6. Přihlášky :
Oddíly (kluby), jejichž družstva jsou oprávněna k účasti, zašlou přihlášku do 15. července 2004 na adresu: Zdeněk Soukup, Smetanova 134, 330 26 Tlučná.
Na přihlášce musí být uvedeny všechny údaje podle předtisku + kopie dokladu o úhradě vkladu do soutěže.
Pozn.: Žádáme družstva, která mají právo startu a příp. se nebudou přihlašovat, aby toto oznámila co nejdříve na adresu STK.
Upozornění: při převodech soutěžních tříd se platí KSST poplatek 1000 Kč za jedno družstvo (Dodatek SŘ čl. 314.07).

7. Losování :
Losování bude provedeno na schůzce sportovně-technické komise 23. července 2004.

8. Vklady :
Družstva uhradí (do termínu přihlášek) vklad do soutěže ve výši 1.500 Kč (divize mužů), 1200 Kč (KS mužů I. tř) a 1000 Kč (divize žen a KS mužů II.tř.). Bez úhrady vkladu a doložení dokladu k přihlášce nebude žádné družstvo přijato do soutěže.

9. Úhrada :
Družstva startují na náklady svých TJ (klubů).


10. Předpis :
Hraje se podle tohoto rozpisu, \"Soutěžního řádu stolního tenisu platného od 1.6.2002\", \"Pravidel stolního tenisu platných od 1.11.2001\" a schválených změn.

11. Systém soutěže :
Dvoukolový, systémem každý s každým.muži - utkání podle SŘ čl. 317.01 (utkání na max. 18 zápasů, ukončení při dosažení 10 bodů jedním družstvem. ženy - utkání podle SŘ čl. 318.01. Pozn.: u divize žen může dojít podle počtu přihlášených ke změně.

12. Systém utkání :
Čtyřčlenná družstva mužů a tříčlenná družstva žen - podle Soutěžního řádu. Sestavy družstev jsou volné.

13. Podmínky :
Přihlášená družstva musí splňovat podmínky podle Soutěžního řádu čl. 322.

14. Povinnosti pořadatelů :
Povinnosti určuje Soutěžní řád čl.336. adresa na zasílání zápisů o utkání : Zdeněk Soukup, Smetanova 134, 330 26, Tlučná. Pozn.: Družstvům hrajícím divizi a KS I. tř. mužů doporučujeme telefonické hlášení výsledků na tel. č. 606 490 776 (můžete i SMS zprávou).

15. Odklady utkání :
Podmínky a způsob žádání o odklad utkání určuje SŘ čl. 326.02. Odklad utkání může provést výhradně STK. Upozornění: od letošní sezony mají oddíly povinnost nahlásit předsedovi STK i předehrávání jednotlivých zápasů (stačí telefonicky na č. 606 490 776).

16. Soupisky :
Družstva zašlou do 31.8.2004 na adresu STK soupisky družstev potvrzené příslušným regionálním svazem ve třech vyhotoveních - výhradně na určených formulářích (zasíláme v příloze). Pozn.: žádáme regionální svazy, aby důkladně ověřily platnost všech údajů na soupisce a zkontrolovaly, zda jsou všichni hráči uvedeni na evidenčním seznamu oddílu).
Sestavování soupisek se řídí Soutěžním řádem čl. 330. Změny soupisek je možno provádět podle ustanovení SŘ. Při každé změně je nutno vyhotovit soupisky nové a předložit je ke schválení STK. Dochází-li ke změně v době, kdy již není možné vyřídit potvrzení a zaslání zpět do oddílu poštou, lze pro nejbližší utkání řešit zaslání faxem.

17. Rozhodčí :
Vrchní rozhodčí deleguje KR PKSST. Rozhodčí ke stolům zajišťuje domácí oddíl jeden stůl, hosté druhý.


18. Zápisy o utkání :
Pro vyhotovení zápisu o utkání je pořadatel povinen zajistit formulář vydaný ČAST. Prodej zápisových knih je na Se-ČAST, možno zaslat i poštou. Povinností pořadatele je odeslání zápisu o utkání nejpozději první pracovní den po utkání. Odeslání zápisu později nebo na jinou adresu bude trestáno pořádkovou pokutou.


19. Čekací doba :
Čekací dobu určuje čl. 123 a 332 Soutěžního řádu.

20. Míčky :
Všechny krajské soutěže se hrají míčky DHS***.

21. Námitky :
Možno podávat podle Soutěžního řádu čl. 114 (na adresu STK PKSST).

22. Pokuty :
Obdrží-li družstvo pořádkovou pokutu, je povinno zaslat do 14ti dnů od udělení pokuty na adresu STK doklad o úhradě pokuty (příp. jeho fotokopii).

23. Postupy a sestupy :
Budou určeny dodatečně (nejpozději v září 2004) podle účasti družstev z Plzeňského kraje v republikových soutěžích.


Ing. Miroslav Panský - předseda
Milan Kůs - sekretář
Zdeněk Soukup - předseda STK