K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

Zprávy č.1 / 2003/2004

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU

Z P R Á V Y č. 1/ 2003-2004

1. Dlouhodobé soutěže :
V příloze zasíláme rozpis a přihlášku do dlouhodobých soutěží mužů a žen, kterou je nutno zaslat do 15.července 2003, na adresu předsedy STK : Zdeněk Soukup, Smetanova 134, Tlučná 330 26. Společně s přihláškou je nutné zaslat i fotokopii potvrzení o zaplacení vkladu do soutěže. Do dlouhodobých soutěží budou přijata ta družstva, která mají vyrovnány finanční závazky (pokuty) za uplynulou sezónu 2002/03. Družstva nepřihlášená ve stanoveném termínu ztrácejí nárok na start v mistrovských soutěží. Pokud se nebude družstvo přihlašovat do soutěže, oznamte to prosím do termínu přihlášek předsedovi STK, aby byla včas informována náhradní družstva. Přihlášky do soutěže žen obdrží družstva, která se zúčastnila mistrovských soutěží v minulé sezóně. Pokud se bude přihlašovat nové družstvo žen, je možné si vyžádat přihlášku u sekretáře PKSST.

2. Družstva žen v sezóně 2003/04 :
Sokol Plzeň V. C
Union Plzeň D
Sokol Plzeň V. D
VS Plzeň
Sokol Kdyně
Sokol Tevo Bor
Union Plzeň C
+ další přihlášená družstva

3. Evidenční seznamy pro sezónu 2003/04 :
a) pro regionální svazy přikládáme tiskopis evidenčního seznamu. Regionální svazy zajistí jeho rozmnožení a rozeslání všem oddílům a klubům st. tenisu pro závodní období 2003/04. Jiné tiskopisy zásadně nepoužívejte!
b) oddíly (kluby) vyberou 100,-Kč od dospělého reg. hráče, 50,-Kč od reg. mládeže a 30,-Kč od ostatních nereg. členů a pečlivě vyplní evidenční seznam dle předtisku. Seznamy odešlou ve čtyřech vyhotoveních regionálním svazům nejpozději do 31.7.2003 a současně zaplatí reg. poplatky na účet reg. svazů.
c) regionální svaz překontroluje a potvrdí dodané evidenční seznamy z oddílů a zašle je do 15.8.2003 po jednom kompletním vyhotovení :
1. oddílu (klubu)
2. sekretáři krajského svazu stolního tenisu (Úslavská 75, 326 00 Plzeň)
3. ČAST Praha sekretariát (Atletická 100/2, p.sch. 40, 160 17 Praha 6 - Strahov)
4. poslední vyhotovení si ponechá pro svoji potřebu
POZOR : krajskému svazu se odvádí poplatek za dospělé 60,-Kč, mládež 20,-Kč, regionální svazy si ponechávají zbylou část. Pro krajské svazy bude nedílnou součástí zpracování a předložení rekapitulace ev. seznamů podle oddílů. Tiskopis se složenkou bude jako příloha zaslán na regionální svazy.
d) při registraci nových členů zašle oddíl (klub) seznamy i registrační poplatky i mimo stanovené termíny.
e) závodníci, kteří nemají zaplacen registrační poplatek nemohou :
- být uvedeni na soupisce družstva
- účastnit se soutěží
- hlásit přestup
- využívat práv členů ČSTV
f) regionální svazy zkontrolují příslušnost oddílů k Sokolu.

4. Trenéři licence \"D\" :
Upozorňujeme Regionální svazy stolního tenisu, aby nahlásily PKSST údaje o trenérech licence \"D\" ve svém regionu : osobní údaje a datum získání této licence. Termín nahlášení do 30.6.2003 na adresu sekretáře : Milan Kůs, Slovanská 49, Plzeň 326 00, nebo e-mail : ksst-plz@volny.cz . Držitelé těchto licencí mohou být pozváni na školení licence \"C\"

5. Turnaje kategorie B :
Oddílům stolního tenisu, kteří v minulé sezóně pořádaly turnaje kat. B zasíláme žádost na sezónu 2003/04. Tato žádost se vyplní 2x pro jednu kategorii a zašle nejpozději do 15.7.2003 na adresu předsedy STK : Zdeněk Soukup, Smetanova 134, Tlučná 330 26.

6. Kontrola evidenčních seznamů za sezónu 2002/03 :
Při kontrole evidenčních seznamů KM bylo zjištěno, že níže uvedení hráči a hráčky mládežnických kategorií nemají zaplaceny registrační poplatky, ačkoli se zúčastnili akcí, kde bylo podmínkou mít tyto poplatky zaplaceny.

Union Plzeň

Vančura

Ondřej

6/92

Baník Líně

Netušil

Michal

2/91

Zoubele

Slavomír

3/92

TJ Klatovy

Cimpl

Vojtěch

9/90

Krs

Matyáš

5/92

Sokol TeVo Bor

Navrátil

Karel

7/89

Mikulová

Petra

2/88

TTC Laka Žel.Ruda

Novák

Jan

7/88

Lněnička

Adam

1/94

S. Osek (Un. Plzeň)

Lepešková

Veronika

5/93

Beran

Daniel

3/94

Tsuji

Yusuke

5/91

Fiala

Tomáš

8/91

Upozorňujeme výše uvedené oddíly, aby do 30.6.2003 doplatily reg. poplatky svému ReSST, který potom převede příslušnou částku PKSST. ReSST zašlou současně tento dodatečný evidenční seznam hráčů na adresu předsedy KM : Jaroslav Vlček, Železničářská 64, Plzeň 312 17.

7. Nominace na ODM :
Olympiáda s Orbitem pro děti České republiky - 14.-19.6.2003. Stolní tenis se koná v Litomyšli.
Kategorie mladšího žactva Plzeňský kraj ve všech sportech neobsazuje.
Nominace PKSST : Starší žactvo - vedoucí Hach Jaroslav
1 Blažek Petr Sokol TeVo Bor
2 Hach Václav Sokol Nezvěstice
1N Podhadský Oldřich TJ Dobřany
2N Kypta Michal Union Plzeň
1 Kirchmanová Martina Union Plzeň
2 Vokurková Barbora Sokol TeVo Bor
1N Vladyková Barbora Sokol Plzeň V.
2N Mašková AlenaSokol TeVo Bor

8. Avizované přestupy k 30.4.2003 :

Holý Pavel KOC Sušice Klatovy
Jarab Josef KOC Sušice Klatovy
Láriš Petr KOC Sušice Klatovy
Šiška Petr SK Rokycany Rokycany

9. Přestupy :
Přestupní termín je od 15. června a konči 15. července 2003. Přestupní poplatek činí 300 Kč u dospělých a 200 Kč u mládeže - zasílá se poštovní poukázkou schvalujícím orgánům. Je třeba nezapomenout zároveň zaslat vyplněnou přihlášku k registraci, foto hráče a původní registrační průkaz. Je nutno uvést i evidenční číslo oddílu dle seznamu vypracovaného ČAST. Přestupy v rámci kraje se zasílají na adresu předsedy STK : Zdeněk Soukup, Smetanova 134, Tlučná 330 26. Schválený přestup v rámci našeho svazu zasíláme přímo na ČAST. Přestupní lístky, přihlášku k registraci a složenku je možné si vyžádat u hospodáře nebo sekretáře PKSST

10. Krajské žebříčky :
Krajské žebříčky dospělých a mládeže za sezónu 2002-03 byly schváleny na schůzi VV PKSST dne 3.6.2003 a jsou přílohou těchto Zpráv. (Zje jsou vystaveny samostatně v sekci články).

11. Výzva pro ReSST :
Dne 3.6.2003 na schůzi VV PKSST odstoupil z osobních důvodů z funkce předsedy KK Ing.Michal Vyleta. Žádáme ReSST a oddíly stolního tenisu, aby do 30.6.2003 na adresu sekretáře : Milan Kůs, Slovanská 49, Plzeň 326 00 navrhly nové zájemce o práci ve VV PKSST.

12. Vyhodnocení účasti mládeže v soutěžích :
KM žádá ReSST, aby do 30.6.2003 na adresu předsedy KM : Jaroslav Vlček, Železničářská 64, Plzeň 312 17 zpracovaly a potvrdily u oddílů hrající krajské soutěže podmínku aktivních hráčů věkové kategorie mládeže (SŘ čl.322). To znamená nahlásily družstva jejichž hráči v mládežnických kategoriích hráli nějaké soutěže v regionu.


13. Zpráva TMK a KR PKSST :
a) Seminář rozhodčích :
KR PKSST organizuje seminář pro rozhodčí licence \"C\", kterým propadla licence, nebo s končící platností v roce 2003. Seminář se koná v sobotu 6.září 2003 od 8.00 hod. v sokolovně TJ Sokola Bor. KR žádá oddíly, aby nahlásily jména účastníků tohoto semináře do 15.srpna 2003 na adresu předsedy TMK a KR : Josef Vacík, Borská 522, Bor u Tachova, 348 02. Upozorňujeme oddíly, že na základě poznatků z rozhodování utkání v krajských soutěžích družstev, nebude PKSST tolerovat propadlé licence.

b) Školení rozhodčích licence \"C\" :
KR PKSST organizuje ve dnech 6. a 7.září 2003 v sokolovně TJ Sokola Bor školení rozhodčích licence \"C\". Začátek školení v sobotu od 8.00 hod.Upozorňujeme oddíly na povinnost mít na každé družstvo min. jednoho rozhodčího s platnou licencí. Jiné školení PKSST v tomto roce organizovat nebude. Oddíly zašlou do 15.8.2003 jmenovité přihlášky zájemců o toto školení na adresu předsedy TMK a KR : Josef Vacík, Borská 522, Bor u Tachova, 348 02.

c) Seminář trenérů licence \"C\" :
TMK PKSST organizuje seminář trenérů licence \"C\", kterým skončila nebo končí v letošním roce platnost této licence. Seminář se koná v sobotu 20.září 2003 v herně TJ Sokola Plzeň V. v Klášterní ul.. Začátek v 9.00 hod. Zájemce o seminář nahlásí oddíly do 30.8.2003 na adresu předsedy TMK a KR : Josef Vacík, Borská 522, Bor u Tachova, 348 02. Po vydání termínové listiny ČAST, může dojít ke změnám termínů těchto seminářů. Případné změny budou upřesněny ve Zprávách PKSST.

14. Krajská konference :
Krajská konference se uskuteční ve čtvrtek 25.září 2003 v Plzni od 17.00 hod.

15. Vyhodnocení účasti družstev mládeže :
KM provedla vyhodnocení účasti na KP družstev mládeže.

Kategorie

Mladší žáci

Mladší žákyně

Starší žáci

Starší žákyně

Dorostenci

Dorostenky

Přihlášeno

11

11

15

12

10

8

Účast

7

7

13

9

6

7

Omluveni

Sokol Kdyně

Sokol Kdyně

Dobřany

S.Plzeň V. B

Sokol Bor

S.Plzeň V. C

Un. Plzeň C

Neomluveni

TJ Klatovy

Sokol Bor C

KOC Sušice

S.Nezvěstice

S.Nezvěstice

Sj. Stod

S. Plzeň V. B

KOC Sušice

Horažďovice

U.Plzeň B+C

Jak je vidět z přehledu, bylo přihlášeno 67 družstev a zúčastnilo se 49. Z těchto družstev jen 11 předložilo soupisky jak předepisovaly propozice. Většina družstev, která se závazně přihlásila a potom se přeboru neúčastnila se ani neomluvila. KM upozorňuje, že od příští sezóny bude oddílům, které nebudou splňovat předpisy podle propozic a SŘ, předepsána pokuta.

16. Přílohy :
a) Čestná listina 39. ročníku Zpč. poháru.
b) Žádost o pořádání turnaje kategorie B (pořadatelé turnajů z minulé sezóny).
c) Tiskopis na evid. listy, složenka a rekapitulace evid. listů (pro ReSST)
d) Rozpis mistrovských soutěží na sezónu 2003/04.
e) Přihláška do mistrovských soutěží, složenka na úhradu vkladu.
f) Krajské žebříčky.

V Plzni dne 3.6.2003

Ing. Miroslav Panský - předseda
Milan Kůs - sekretář
Zdeněk Soukup - Předseda STK