K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

Zprávy č.1 2005-2006

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU

Z P R Á V Y č. 1/ 2005-2006

1. Dlouhodobé soutěže :
V příloze zasíláme rozpis a přihlášku do dlouhodobých soutěží mužů a žen, kterou je nutno zaslat do 15.července 2005, na adresu předsedy STK : Zdeněk Soukup, Smetanova 134, Tlučná 330 26. Společně s přihláškou je nutné zaslat i fotokopii potvrzení o zaplacení vkladu do soutěže. Do dlouhodobých soutěží budou přijata ta družstva, která mají vyrovnány finanční závazky (pokuty) za uplynulou sezónu 2004/05. V rozpisu jsou družstva uvedena podle práva startu na základě umístění, postupů a sestupů v soutěžích 2004/05.Družstva nepřihlášená ve stanoveném termínu ztrácejí nárok na start v mistrovských soutěží. Pokud se nebude družstvo přihlašovat do soutěže, oznamte to prosím do termínu přihlášek předsedovi STK, aby byla včas informována náhradní družstva. Přihlášky do soutěže žen obdrží družstva která se zúčastnila mistrovských soutěží v minulé sezóně. Pokud se bude přihlašovat nové družstvo žen, je možné si vyžádat přihlášku u sekretáře PKSST.

2. Kvalifikace o účast v divizi mužů :
Oprava výsledku ze Zpráv č.16, správný výsledek 2. zápasu je : Slavoj Stod - KOC Sušice 10:4

3. Turnaje kategorie B :
Oddílům stolního tenisu, kteří v minulé sezóně pořádaly turnaje kat. B zasíláme žádost na sezónu 2005/06.
Tato žádost se vyplní 2x pro jednu kategorii a zašle nejpozději do 15.7.2005 na adresu předsedy STK : Zdeněk Soukup, Smetanova 134, Tlučná 330 26.
Oddíly, které nepořádaly turnaj kategorie \"B\" a mají zájem jej pořádat v této sezóně, si mohou žádost vyžádat na adrese sekretáře PKSST : Milan Kůs, Slovanská 49, 326 00 Plzeň.

4. Zpráva KR PKSST :
KR opakovaně upozorňuje oddíly stolního tenisu na to, že se v termínu 10.-11. září 2005 koná školení rozhodčích licence \"C\" v klubovně Sokola Plzeň V., Klášterní 2. Zahájení v sobotu v 8.00 hod.
Toto upozornění je především pro oddíly, které budou v krajských soutěžích nováčky a pro oddíly, kde je nedostatek rozhodčích s platnou licencí. VV PKSST nebude povolovat výjimky v tom, že družstvo bude moci startovat v soutěži bez rozhodčích s platnou licencí. Před zahájením soutěžní sezóny 2005/06 provede KR a STK kontrolu počtů rozhodčích v jednotlivých oddílech, aby odpovídalo ustanovení SŘ ST. Pokud nebudou ustanovení SŘ ST splněna, nebudou družstva do soutěže přijata.

5. Věkové hranice mládeže pro sezónu 2005 - 06 :

dorost: narozeni 1.1. 1988 a mladší
starší žactvo: narozeni 1.1. 1991 a mladší
mladší žactvo: narozeni 1.1. 1993 a mladší
nejmladší žactvo: narozeni 1.1. 1995 a mladší

6. Změna názvu oddílu :
Od 1.7.2005 se mění název oddílu stolního tenisu TJ Zbirovia Zbiroh na TJ Město Zbiroh.

7. Vyhodnocení účasti mládeže v soutěžích :
KM žádá ReSST, aby do 30.6.2005 na adresu předsedy KM : Jaroslav Vlček, Železničářská 64, Plzeň 312 17 zpracovaly a potvrdily u oddílů hrající krajské soutěže podmínku aktivních hráčů věkové kategorie mládeže (SŘ čl.322). To znamená nahlásily družstva jejichž hráči v mládežnických kategoriích hráli nějaké soutěže v regionu.

8. Účast na KP družstev mládeže :
KM vyhodnotila účast družstev na KP mládeže v sezóně 2004/05. Do přeborů se přihlásilo ve všech kategoriích 55 družstev. Přeborů se zúčastnilo 42 družstev, 8 družstev se omluvilo.
Neomluvila se tato družstva :
MŽ - TJ Klatovy, KOC Sušice A, B
SŽ - KOC Sušice
D - KOC Sušice

9. Kontrola evidenčních seznamů za sezónu 2004/05 :
Při kontrole evidenčních seznamů KM bylo zjištěno, že níže uvedení hráči a hráčky mládežnických kategorií nemají zaplaceny registrační poplatky, ačkoli se zúčastnili akcí, kde bylo podmínkou mít tyto poplatky zaplaceny.

Union Plzeň Gallerachová Nikola Sokol Tevo Bor Gregor Martin
DIOSS Nýřany Matějka Tomáš Mišák Vladislav
Petřík Tomáš Niebauer Tomáš
Makoň Zdeněk Tůma Jakub
Kraus D Zuziak Rudolf
Šimek Adam Kurfirst Jaroslav
Straka Radek Paprsek Město Hlaváček Martin
Dupal David Touškov Bouzek Matěj
Hostek Jiří Zajíček Jan
Král Tomáš Šmídlová Michaela
TTC Laka Pecher Maroš Švábová Jana
Žel.Ruda KOC Sušice Vítovec Martin
SVA Holýšov Mulač Marek Sokol Vejprnice Strolený David

Upozorňujeme výše uvedené oddíly, aby do 30.6.2005 doplatily reg. poplatky svému ReSST, který potom převede příslušnou částku PKSST. ReSST zašlou současně tento dodatečný evidenční seznam hráčů na adresu předsedy KM : Jaroslav Vlček, Železničářská 64, Plzeň 312 17. V případě nedodržení uvedeného termínu bude oddílům udělena pořádková pokuta. Upozorňujeme, že při registraci nových členů posílá oddíl (klub) seznamy i registrační poplatky kdykoli během sezóny.

10. Krajské žebříčky :
Krajské žebříčky dospělých a mládeže za sezónu 2004/05 byly schváleny na schůzi VV PKSST dne 7.6.2005 a jsou přílohou těchto Zpráv.

11. Krajská konference :
Krajská konference stolního tenisu se uskuteční ve středu 14.září 2005 v Plzni od 16.30 hod.

12. Výběrové řízení :
ČAST vypisuje výběrové řízení na uspořádání kvalifikačních utkání ME družstev mužů a žen :
muži
18.10.2005 ČR - Bělorusko (termín může být změněn)
29.11.2005 ČR - Rusko
ženy
22.11.2005 ČR - Slovinsko
10.1.2006 ČR - Polsko
Podmínky : Pořadatel zajistí a uhradí pohostinství obou družstev, náklady na halu, propagaci, přivezení a odvoz stolů, taraflexu (vč. nalepení a sundání), dalšího materiálu (pravděpodobně z Vlašimi) a propagaci.
Příjem ze vstupného zůstává pořadateli. Zájemci se mohou hlásit do 31.8.2005 na Se-ČAST.

13. Pokuty :
Sokol Horažďovice 200,- Kč neomluvená neúčast hráče Horejše Pavla na finále Zpč. poháru v Nýřanech.
KOC Sušice 800,- neomluvená neúčast na KP družstev mládeže ( 4 družstva)
TJ Klatovy 200,- neomluvená neúčast na KP družstev mládeže

13. Přílohy :
a) Žádost o pořádání turnaje kategorie B.
b) Rozpis mistrovských soutěží na sezónu 2005/06.
c) Přihláška do mistrovských soutěží, soupiska, složenka na úhradu vkladu (poštou na org. pracovníka).
d) Krajské žebříčky.
e) Čestná listina 41. ročníku Západočeského poháru.

V Plzni dne 11.6.2005

Ing. Miroslav Panský - předseda
Milan Kůs - sekretář
Zdeněk Soukup - předseda STK

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Čestná listina vítězů 41. ročníku Západočeského poháru
pro rok 2005
Muži Ženy
1. Kirchman Ondřej Union Plzeň 1. Čížková Alena Union Plzeň
2. Klepáček Pavel Batesta Chodov 2. Škubalová Marta Sokol Plzeň V.
3. Vilímovský Jiří Lázně Fr. Lázně 3. Hryzáková Alena Jiskra Aš
4. Drozda Radek Union Plzeň 4. Tumová Monika Sokol Plzeň V.
5. Hoch Jiří DIOSS Nýřany 5. Vráblíková Martina Sokol Plzeň V.
6. Bufka Filip Union Plzeň 6. Illesová Kristýna Baník Sokolov
7. Petrák Martin FC Tegernheim 7. Schoberová Martina Slovan M.Lázně
8. 8. Illesová Pavla Baník Sokolov
Dorostenci Dorostenky
1. Žák Jan Batesta Chodov 1. Lašáková Renata Slovan M.Lázně
2. Láriš Petr Sokol Horažďovice 2. Scheinherrová Lenka Žel. Ruda
3. Malý Petr TJ Dobřany 3. Lohrová Martina Union Plzeň
4. Blažek Petr Sokol TeVo Bor 4. Špillerová Lenka Sokol Plzeň V.
5. Kovačič Petr Batesta Chodov 5. Surová Petra TJ Lomnice
6. Rolník Tomáš Sokol Chyše 6. Pokladníková Petra Union Plzeň
7. Krieger Ladislav Sokol Chyše 7. Illesová Kristýna Baník Sokolov
8. Klier Jakub Union Plzeň 8. Illesová Pavla Baník Sokolov
Starší žáci Starší žákyně
1. Hach Václav Sokol Nezvěstice 1. Pourová Eliška Sokol Bor
2. Budín David Sokol Plzeň V. 2. Illesová Kristýna Baník Sokolov
3. Provazník Jakub TJ Ostrov 3. Vladyková Barbora Sokol Plzeň V.
4. Cimpl Vojtěch TJ Klatovy 4. Babková Karolína Jiskra Aš
5. Zahradník Lukáš TJ Klatovy 5. Skopová Šáírka Sokol Bor
6. Svěrák Luděk AC Start K.Vary 6. Babková Kateřina Jiskra Aš
7. Papež Jakub KST Fr.Lázně 7. Skálová Michaela Strunal Luby
8. Kovačič Pavel Jiskra Aš 8.
Mladší žáci Mladší žákyně
1. Mazura Lukáš KOC Sušice 1. Pintová Petra TJ Dobřany
2. Šulc Jiří Sokol Plzeň V. 2. Babková Karolína Jiskra Aš
3. Kovačič Pavel Jiskra Aš 3. Bultasová Barbora TJ Dobřany
4. Lábr Jaroslav Jiskra Aš 4. Halgašíková Radka Slovan K.Vary
5. Vančura Ondřej Union Plzeň 5. Skálová Michaela Strunal Luby
6. Dvořák Vojtěch Strunal Luby 6. Jehlíková Petra Sokol Pocinovice
7. 7. Vojtová Katřina TJ zdemyslice
8. 8. Šírková Eliška Slovan K.Vary
V Plzni dne 9.5.2005
Ing. Miroslav Panský Milan Kůs Zdeněk Soukup
předseda VV PKSST sekretář předseda STK
PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU
Čestná listina vítězů TOP mládeže
pro rok 2005
Dorostenci Dorostenky
1. Blažek Petr Sokol Bor 1. Gallerachová Nikola Union Plzeň
2. Láriš Petr S. Horažďovice 2. Scheinherrová Lenka Laka Žel. Ruda
3. Malý Petr TJ Dobřany 3. Pokladníková Petra Union Plzeň
4. Klier Jakub Union Plzeň 4. Lohrová Martina Union Plzeň
5. Roubíček Jan TJ Dobřany 5. Špillerová Lenka Sokol Plzeň V.
6. Kypta Michal Union Plzeň 6. Vladyková Barbora Sokol Plzeň V.
7. Baksa Petr Slavoj Stod 7. Pourová Eliška Sokol Bor
8. Křesák Vojtěch S. Horažďovice 8. Skopová Šárka Sokol Bor
9. Kubát Jan Sokol Staňkov 9. Pintová Petra TJ Dobřany
10. Váňa Martin SK Nepomuk 10. Mašková Kateřina Union Plzeň
11. Waas Pavel Sokol Plzeň V. 11. Krylová Eliška Sokol Plzeň V.
12. Hach Václav S.Nezvěstice 12. Mašková Barbora Union Plzeň
Starší žáci Starší žákyně
1. Hach Václav S. Nezvěstice 1. Gallerachová Nikola Union Plzeň
2. Budín David Sokol Plzeň V. 2. Pintová Petra TJ Dobřany
3. Mazura Lukáš KOC Sušice 3. Pourová Eliška Sokol Bor
4. Cimpl Vojtěch TJ Klatovy 4. Lohrová Martina Union Plzeň
5. Šulc Jiří Sokol Plzeň V. 5. Vladyková Barbora Sokol Plzeň V.
6. Wolhmuth Lukáš Union Plzeň 6. Špillerová Lenka Sokol Plzeň V.
7. Pergler Jakub TJ Klatovy 7. Skopová Šárka Sokol Bor
8. Baksa Petr Slavoj Stod 8. Dobiášová Kateřina Union Plzeň
9. Smola Filip Laka Žel.Ruda 9. Mašková Barbora Union Plzeň
10. Zahradník Lukáš TJ Klatovy 10. Vorudová Jana S. Horažďovice
11. Zuziak Jan SK Nepomuk 11. Hyttnerová Jana Sokol Bor
12. Pinker Filip Sokol Kdyně 12.
Mladší žáci Mladší žákyně
1. Šulc Jiří Sokol Plzeň V. 1. Pintová Petra TJ Dobřany
2. Mazura Lukáš KOC Sušice 2. Jehlíková Petra S. Pocinovice
3. Horejš Pavel S.Horažďovice 3. Bultasová Barbora TJ Dobřany
4. Vančura Ondřej Union Plzeň 4. Vojtová Kateřina TJ Zdemyslice
5. Beneda Jan Sokol Plzeň V. 5. Ševčíková Lenka Milavče
6. Beran Daniel Union Plzeň 6. Račáková Michaela S.Horažďovice
7. Knížek Tomáš Union Plzeň 7. Vorudová Jana S.Horažďovice
8. Reitšpies David TJ Dobřany 8. Jarošová Tereza Sokol Plzeň V.
9. Voruda Petr S.Horažďovice 9. Ševčíková Lucie Milavče
10. Zoubele Slavomír Union Plzeň 10.
11. Petrmichl Jan TJ Klatovy 11.
12. Staněk Patrik Union Plzeň 12.
V Plzni dne 30.4.2005
Ing. Miroslav Panský Milan Kůs Jaroslav Vlček
předseda VV PKSST sekretář předseda KM

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU

Ž Á D O S T
o zařazení veřejného turnaje kategorie B do termínové listiny Plzeňského krajského svazu stolního tenisu
pro sezónu 2005 - 2006

Odeslání do 15.7.2005 na adresu STK :
Zdeněk Soukup, Smetanova 134
330 26 Tlučná
POZOR : Vyplňujte pro každý turnaj samostatně ! (ve dvou kopiích)

1. Pořadatel turnaje :


2. Přesný název turnaje : (VC, Memoriál, ročník)

3. Účast na turnaji (mezinárodní účast): ANO NE */

4. Počet stolů :

5. Adresa hrací místnosti :

6. Návrh na vrchního rozhodčího :
Licence (min. licence A, SŘ čl. 211)
Náhradník :

7. Soutěžní disciplíny (uvést všechny uvažované soutěžní disciplíny a kategorie):

8. Návrh termínu
Náhradní termíny :

9. Souhlasíme s přidělením termínu krajským svazem v návaznosti na termíny akcí ČAST a PKSST : ANO - NE */

10.Pořadatel akce bere na vědomí povinnost předložit STK KSST nejpozději 8 týdnů před termínem konání turnaje návrh rozpisu (propozic) ve dvojím vyhotovení. Rozpis musí být zpracován v rozsahu a úpravě dle SŘ kap. 8, vzor 3.

11. Pořadatel soutěže - turnaje je povinen zaslat STK, který soutěž schvaloval 1 ČAST (SŘ čl. 108.01, 211.03) zprávu o průběhu soutěže s úplnou výsledkovou listinou (prezenční listinu s oddílovou příslušnost, výsledky, tabulky a pořadí všech účastníků), a to do 3 dnů po skončení akce. Nesplnění těchto povinností podléhá pořádkové pokutě (viz. SŘ čl. 704)..

12. Jméno, adresa, e-mail a telefon odpovědného pracovníka, který poskytne za pořadatele příslušné informace době před konáním turnaje :

Datum :

razítko a podpis předsedy oddílu (klubu)

Vyjádření STK PKSST :

razítko předsedy STK

*/ nehodící škrtněte