K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

Zprávy STK č.1

Zprávy JčKSST

Jihočeský oblastní svaz stolního tenisu

sportovně technická komise

zprávy stk č.1 / 2006 - 2007


1. Přihlášky do soutěží:

STK žádá RSST Písek o zaslání postupujícího do KS

Jako přílohu zasílám přihlášku do dlouhodobých soutěží mužů a žen na sezónu 2006-07. Uzávěrka přihlášek je 7.7.2006. Součástí přihlášky je ústřižek (kopie) složenky o zaplacení startovného a vyrovnání za nesplnění povinnosti aktivní mládeže. Na druhou stranu přihlášky napište své požadavky na začátky utkání, která družstva mají mít spolu stejný los nebo být proti sobě atp.. Družstva Sokol Hluboká, Sokol Milevsko a DDM Soběslav zašlou plán herny ve které budou hrát KP ke schválení. Každý oddíl uvede povinně u organizačního pracovníka e-mailovou adresu. Dále budu posílat Zprávy a všechny informace i na všechna družstva, která budou mít v přihlášce e-mail uveden.

2. Pokuty za neplnění aktivní mládeže:

Bechyně

4

2000

Borovany

4

2000

Boršov

4

2000

Hluboká

4

2000

Kn. Dvory

4

2000

Lodhéřov

4

2000

Milevsko

4

2000

N.Včelnice

4

2000

Nová Ves

1

500

Pojbuky

4

2000

Protivín

4

2000

Přídolí

4

2000

S.Ústí

4

2000

Soběslav

1

500

Strakonice ČZ

2

1000

Studená

4

2000

Tábor So

4

2000

Volyně

4

2000

Tyto částky byly spočítány podle BTM, KP jednotlivců a zaslaná potvrzení od RSST. Oddíly je mohou snížit za každého hráče o 500,-Kč za těchto podmínek:

- Hráč(ka) není na konečném žebříčku BTM a oddíl prokáže, že během minulé sezóny odehrál(a) minimálně 50% utkání v některé dlouhodobé soutěži (např.: RP I mužů).

3. Soupisky:

V příloze zasílám na každý oddíl vzor soupisky družstev. Oddíly je řádně vyplní a odešlou do 4.8.2006 ve 3 vyhotoveních na příslušný RSST. RSST soupisky zkontrolují (platnost RP, právo zařazení atp.), případně opraví nebo vrátí oddílu k opravě, potvrdí, jednu kopii si ponechají a po 2 vyhotoveních hromadně pošlou do 25.8.2006 na adresu Josef Masáček, Emy Destinové 27, 37012 Č.Budějovice. Upozorňuji, že jiný formulář je nepřípustný a odeslaná soupiska, nepotvrzená RSST přímo na adresu STK je neplatná.

4. Žádost o turnaje:

V příloze zasílám formulář „Žádost o turnaje“. Zájemci formulář vyplní a zašlou do 31.5.2006 na adresu uvedenou na formuláři. Komise rozhodčích upozorňuje, že podmínkou přihlášky je dodržování čl.110 SŘ, z kterého bude hlavně dbáno na tyto podmínky vrchního rozhodčího:

Oblečení:

- Tmavomodré sako
- Světle modrá košile
- Kravata
- Šedé kalhoty (sukně)
- Odznak rozhodčího
- Červenou, 2 žluté a 2 bílé karty
- Licenci rozhodčího

Musí mít:

- Soutěžní řád, Pravidla ST a jejich doplňky
- Měrku na síťku
- Platné žebříčky

Musí být stále přítomen (on nebo jeho zástupci)

Losovat příslušné soutěže

Zajistit vyvěšení pavouků a jejich doplňování

Pokud nebudou splňovat zájemci o řízení BT a přeborů ve funkci vrchního rozhodčího tyto podmínky, nebudou moci rozhodovat a nemají nárok na vyplacení odměny.

5. Dodatek SŘ č.3:

Upozorňuji na dodatek SŘ č. 3, z kterého vyjímám:

312.01

Změnu názvu TJ nebo klubu oznámí oddíl (klub) všem svazům, které řídí soutěže jeho družstev a ČAST. Stejným způsobem se postupuje při přechodu oddílu (klubu) pod novou TJ, která dosud neměla oddíl stolního tenisu a při osamostatnění oddílu na klub s právní subjektivitou. V případě, že k některé z těchto změn dojde v rozehrané soutěži (tj. po jejím vylosování) uhradí oddíl (klub) svazům řídícím soutěže jeho družstev poplatky podle čl. 314.08.

312.03

Jednotlivá družstva oddílu (klubu) startující v soutěžích se označují písmeny velké abecedy (první družstvo A, následující družstva B, C atd.). V případě zájmu mohou družstva požádat řídící svaz (STK) o používání rozšířeného názvu družstva – například podle názvu sponzora. Družstvo bude označováno tímto rozšířeným názvem, sportovně technické doklady družstva (registrační průkazy závodníků a soupiska) však musí být vystaveny na název mateřského oddílu nebo klubu. V případě, že družstvo požádá o používání rozšířeného názvu v rozehrané soutěži (tj. po jejím vylosování) uhradí oddíl (klub) svazu řídícímu soutěž družstva, které o rozšíření názvu požádalo, poplatek podle čl. 314.08.

313.02

Po dohodě je možno převést místo v soutěžní třídě na nový oddíl (klub). Oddíl (klub) zašle řídícímu svazu, který řídí převáděnou soutěž žádost o převod soutěžní třídy a poplatek za převod třídy podle čl. 314.07. Žádost musí být potvrzena:

- TJ a oddílem (klubem), který převádí místo v soutěžní třídě,
- TJ a oddílem (klubem, na nějž je soutěž převáděna.

V žádosti se neuvádějí podmínky, pouze starý a nový název družstva, třída a jednoznačný souhlas obou právních subjektů (razítka, podpisy). Převod je možný do termínu uzávěrky přihlášek do soutěží. Závodníci, kteří byli členy základu družstva, jehož místo v soutěžní třídě bylo převedeno, nepřecházejí do nového oddílu (klubu). Do tří měsíců po převodu mohou ohlásit přestup (do kteréhokoliv oddílu – klubu) bez souhlasu mateřského oddílu (klubu).

314.07

Oddíl (klub), na nějž je převáděno místo v soutěžní třídě uhradí v případě soutěže řízené

- ČAST poplatek ve výši 2 000,- Kč,
- krajským svazem poplatek ve výši 1 000,- Kč,
- regionálním svazem poplatek ve výši 500,- Kč.

314.08

Oddíl (klub), který oznámil změnu nebo rozšíření názvu v rozehrané soutěži (tj. po jejím vylosování) uhradí za jedno nebo více družstev startujících v soutěži řízené

- ČAST poplatek ve výši 1 000,- Kč,
- krajským svazem poplatek ve výši 600,- Kč,
- regionálním svazem poplatek ve výši 300,- Kč.

6. Propozice:

Jako přílohu posílám propozice na sezónu 2006-07. Na všechny oddíly, které mají právo startu v příští sezóně, zasílám Zprávy a všechny přílohy jednou v tisku. Postupujícímu z regionu Písek budou tyto Zprávy zaslány dodatečně.

7. Kvalifikace o účast v 3.lize

ČZ Strakonice - TTC Litoměřice B 10 : 5 sady 37:30
TTC Litoměřice B – ČZ Strakonice 10 : 5, sady 37:27

celkově body 15:15, sady 67: 64 – vítěz kvalifikace TTC Litoměřice B

8. Výsledky TOPů mládeže:

Dorostenci:

1. Mistr M. (Prachatice) 7/2 (Calta 3:1, Duspiva 3:2, Cendelín 0:3, Šimek 3:2, Bošanský 3:2, Mistr D. 3:1, Černý 2:3, David 3:0, Bauer 3:0)
2. Calta (Vodňany) 7/2 (Duspiva 3:0, Cendelín 2:3, Šimek 3:0, Bošanský 3:1, Mistr D. 3:0, Černý 3:2, David 3:0, Bauer 3:0)
3. Duspiva (Blatná) 7/2 (Cendelín 3:1, Šimek 3:1, Bošanský 3:0, Mistr D. 3:1, Černý 2:3, David 3:1, Bauer 3:1)
4. Cendelín (Písek) 6/3 (Šimek 0:3, Bošanský 3:2, Mistr D. 2:3, Černý 3:0, David 3:2, Bauer 3:0)
5. Šimek (Prachatice) 5/4 (Bošanský 3:1, Mistr D. 3:1, Černý 1:3, David 3:0, Bauer 3:0)
6. Bošanský (ČB Pedagog) 4/5 (Mistr D. 3:1, Černý 3:0, David 3:1, Bauer 3:0)
7. Mistr D. (Prachatice) 3/6 (Černý 3:2, David 0:3, Bauer 3:2)
8. Černý (Blatná) 3/6 (David 3:0, Bauer 0:3)
9. David J. (Vodňany) 2/7 (Bauer 3:1)
10. Bauer J. (Prachatice) 1/8

Dorostenky:

1. Růžičková (Kaplice) 5/1 (Blašková P. 3:0, Hornychová 3:1, Tenglová V. 3:0, Tenglová E. 1:3, Rothová 3:0, Janošťáková 3:0)
2. Blašková P. (Prachatice) 5/1 (Hornychová 3:0, Tenglová V. 3:1, Tenglová E. 3:0, Rothová 3:0, Janošťáková 3:0)
3. Hornychová (ČB Orel) 4/2 (Tenglová V. 3:1, Tenglová E. 3:1, Rothová 3:0, Janošťáková 3:0)
4. Tenglová V. (ČB Orel) 3/3 (Tenglová E. 3:2, Rothová 3:0, Janošťáková 3:1)
5. Tenglová E. (ČB Orel) 3/3 (Rothová 3:0, Janošťáková 3:0)
6. Rothová (Písek) 1/5 (Janošťáková 3:1)
7. Janošťáková (ČB Orel) 0/6

Starší žáci:

1. Calta (Vodňany) 8/1 (Šimek 3:0, David 0:3, Rott 3:0, Gruber 3:0, Bauer 3:2, Troják 3:1, Zeman 3:0, Lešák 3:0, Petrásek 3:0)
2. Šimek (Prachatice) 8/1 (David 3:1, Rott 3:0, Gruber 3:2, Bauer 3:1, Troják 3:1, Zeman 3:0, Lešák 3:0, Petrásek 3:0)
3. David J. (Vodňany) 7/2 (Rott 3:1, Gruber 1:3, Bauer 3:1, Troják 3:1, Zeman 3:0, Lešák 3:0, Petrásek 3:0)
4. Rott (ČB Pedagog) 5/4 (Gruber 3:2, Bauer 1:3, Troják 3:1, Zeman 3:0, Lešák 3:1, Petrásek 3:0)
5. Gruber J. (Prachatice) 4/5 (Bauer 3:2, Troják 2:3, Zeman 3:1, Lešák 3:0, Petrásek 1:3)
6. Bauer J. (Prachatice) 4/5 (Troják 3:2, Zeman 3:0, Lešák 2:3, Petrásek 3:1)
7. Troják (Kaplice) 3/6 (Zeman 3:1, Lešák 3:2, Petrásek 2:3)
8. Zeman (ČB Orel) 2/7 (Lešák 3:2, Petrásek 3:2)
9. Lešák (Strakonice) 2/7 (Petrásek 3:1)
10. Petrásek (Třeboň) 2/7

Starší žákyně:

1. Blašková D. (Prachatice) 9/0 (Růžičková 3:1, Tenglová V. 3:0, Moravcová Z. 3:0, Procházková 3:0, Javoříková 3:0, Megová 3:0, Hřebečková 3:0, Šestáková 3:0, Moravcová L. 3:0)
2. Růžičková (Kaplice) 8/1 (Tenglová V. 3:0, Moravcová Z. 3:1, Procházková 3:0, Javoříková 3:0, Megová 3:1, Hřebečková 3:0, Šestáková 3:0, Moravcová L. 3:0)
3. Tenglová V. (ČB Orel) 7/2 (Moravcová Z. 3:0, Procházková 3:0, Javoříková 3:0, Megová 3:0, Hřebečková 3:1, Šestáková 3:0, Moravcová L. 3:0)
4. Moravcová Z. (Týn n. Vlt.) 6/3 (Procházková 3:0, Javoříková 3:1, Megová 3:2, Hřebečková 3:0, Šestáková 3:0, Moravcová L. 3:0)
5. Procházková (Tábor) 5/4 (Javoříková 3:0, Megová 3:1, Hřebečková 3:1, Šestáková 3:2, Moravcová L. 3:0)
6. Javoříková (Velešín) 3/6 (Megová 3:2, Hřebečková 3:1, Šestáková 0:3, Moravcová L. 3:0)
7. Megová (ČB Orel) 3/6 (Hřebečková 3:0, Šestáková 3:1, Moravcová L. 3:1)
8. Hřebečková (Vodňany) 2/7 (Šestáková 3:2, Moravcová L. 3:0)
9. Šestáková (Písek) 2/7 (Moravcová L. 3:1)
10. Moravcová L. (Týn n. Vlt.) 0/9

Mladší žáci:

1. Vondruška (Soběslav) 7/2 (Černošek 3:1, Fiala 1:3, Prštický 3:1, Posekaný 3:2, Matějka 0:3, Pešl 3:0, Maxa 3:0, David 3:0, Mrázek 3:1)
2. Černošek (Vodňany) 6/3 (Fiala 3:1, Prštický 3:2, Posekaný 1:3, Matějka 3:0, Pešl 1:3, Maxa 3:2, David 3:1, Mrázek 3:2)
3. Fiala (Písek) 6/3 (Prštický 1:3, Posekaný 3:0, Matějka 2:3, Pešl 3:0, Maxa 3:1, David 3:1, Mrázek 3:1)
4. Prštický (Tábor) 5/4 (Posekaný 3:0, Matějka 3:1, Pešl 1:3, Maxa 3:1, David 0:3, Mrázek 3:0)
5. Posekaný (Písek) 5/4 (Matějka 3:0, Pešl 3:1, Maxa 0:3, David 3:1, Mrázek 3:0)
6. Matějka (ČB Pedagog) 5/4 (Pešl 3:0, Maxa 0:3, David 3:2, Mrázek 3:0)
7. Pešl (Písek) 5/4 (Maxa 3:0, David 3:0, Mrázek 3:2)
8. Maxa (Třeboň) 4/5 (David 3:1, Mrázek 3:2)
9. David T. (Vodňany) 2/7 (Mrázek 3:2)
10. Mrázek (Oldřichov) 0/9

Mladší žákyně:

1. Blašková D. (Prachatice) 9/0 (Růžičková 3:0, Tenglová V. 3:0, Stará 3:0, Javoříková 3:0, Zámečníková 3:0, Schwarzová 3:0, Moravcová L. 3:0, Skaláková 3:0, Máchalová 3:0)
2. Růžičková (Kaplice) 8/1 (Tenglová V. 3:2, Stará 3:0, Javoříková 3:0, Zámečníková 3:0, Schwarzová 3:0, Moravcová L. 3:0, Skaláková 3:0, Máchalová 3:0)
3. Tenglová V. (ČB Orel) 7/2 (Stará 3:0, Javoříková 3:0, Zámečníková 3:0, Schwarzová 3:0, Moravcová L. 3:0, Skaláková 3:0, Máchalová 3:0)
4. Stará (Písek) 6/3 (Javoříková 3:2, Zámečníková 3:1, Schwarzová 3:0, Moravcová L. 3:0, Skaláková 3:0, Máchalová 3:0)
5. Javoříková (Velešín) 5/4 (Zámečníková 3:0, Schwarzová 3:0, Moravcová L. 3:0, Skaláková 3:0, Máchalová 3:0)
6. Zámečníková (Písek) 3/6 (Schwarzová 2:3, Moravcová L. 3:0, Skaláková 3:0, Máchalová 3:0)
7. Schwarzová (Písek) 3/6 (Moravcová L. 1:3, Skaláková 3:2, Máchalová 3:0)
8. Moravcová L. (Týn nad Vltavou) 3/6 (Skaláková 3:2, Máchalová 3:1)
9. Skaláková (Týn nad Vltavou) 1/8 (Máchalová 3:0)
10. Máchalová (Kovářov) 0/9

9.Přílohy:

- Žebříčky dospělých
- Přihlášky do soutěží
- Soupisky
- Složenky
- Propozice
- Žádost o turnaje

Josef Masáček
předseda STK