K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

Zprávy STK č.4

Zprávy JčKSST

Jihočeský oblastní svaz stolního tenisu

sportovně technická komise

zprávy stk č.4 / 2006 - 2007

1. Přihlášky do soutěží:

Z KS „C“ se odhlásilo družstvo So Lodhéřov „B“. STK vyhlašuje konkurz na uvolněné místo za těchto podmínek:

1. Družstvo může být pouze z okresů J.Hradec a Tábor.
2. Nesmí to být družstvo, které loni sestoupilo z této soutěže.
3. Žádosti posílejte na předsedu STK J.Masáčka s uvedením hráčů základu družstva a jejich zařazení na žebříčku do 8.9.2006.

Při více zájemcích bude rozhodující kvalita soupisky. Doplnění družstva bude schvalováno na schůzi JčKSST dne 11.9.2006. V případě, že nebude žádný zájemce, bude soutěž hrána o 11 družstvech a So Lodhéřov bude považován za 1.sestupující družstvo.

2. Dodatečné zařazení na krajský žebříček:

Špác Jiří TTC Kovářov 161-200N

3. Losování KS na sezónu 2006/07:

Dne 7.8.2006 bylo provedeno rozlosování soutěží na sezónu 2006/07. Podrobný časový rozpis a adresář jsou rozeslány jako příloha.

4. Předehrávky:

STK upozorňuje všechny oddíly, které mají v jedné soutěži více družstev, na povinnost předehrát všechna vzájemná utkání do termínu zahájení soutěží. Oddíl SK Pedagog nahlásí termíny předehrávek utkání divize mužů nejdéle 8 dní před jejich odehráním na adresu předsedy STK.

5. Internet:

Chtěl bych upozornit, že všechny výsledky, rozpisy atp. jsou současně na http://www.pinec.info/, které budu neustále doplňovat a aktualizovat.

6. Seminář a školení rozhodčích ST lic. „C“:

Pořadatel: Komise rozhodčích JčKSST
Místo: Č. Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II. č.33, 2.poschodí
Datum konání: sobota 23.9.2006
Časový pořad: do 8,45 hod. přihlášky a prezentace na místě konání této akce, 9,00 hod. zahájení.
S sebou: pokud máte průkazy rozhodčího, psací potřeby, sešit, soutěžní řád ST, pravidla ST.
Poplatky: 50,-Kč obnovení licence, 100,-Kč získání licence „C“ + 30,- Kč průkaz rozhodčího
Platnost licence „C“ do 31.12.2009
Informace: Bakalář Pavel, mobil: 605 956 963

Žádáme všechny RSST, aby tuto informaci rozšířily na všechny oddíly, které nehrají krajské soutěže.

7. Školení trenérů:

Školení a seminář pro trenéry:

Uskuteční se v posunutém termínu ve Vodňanech ve dnech 7.-8.10.2006
Rozsah školení:
sobota 7.10.- seminář k prodloužení licence C / účastnický poplatek 300,-kč
-školení licence D/účastnický poplatek 300,-kč
-1.část školení licence C
neděle 8.10.-pokračování pro zájemce o licenci C/poplatek za oba dny 400,-kč

Cestovné a stravné si hradí účastníci sami nebo vysílající složka. Částky jsou maximální, možnost snížení větším počtem účastníků.
Pozvánky s programem a složenkami k úhradě budou rozeslány všem zájemcům do 25.9.2006.
Přihlášky na m.martenek@email.cz nebo faxem na +420382211052

8. Přílohy:

- Rozlosování soutěží
- Adresář
- Jč kalendář
- Nasazovací žebříčky mládeže
- Rozpis BTM
- ČP rozpis

Josef Masáček
předseda STK