K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

Nový běh školení trenérů A licence


Dana Čechová a také Martin Merker před několika dny studium úspěšně zakončili

Termín přihlášek nového cyklu studia trenérů A licence je už 31. května 2021.

Jednou z priorit České asociace stolního tenisu je zvýšení počtu aktivních kvalifikovaných trenérů a další zlepšení kvality jejich vzdělávání, jako základního předpokladu pro podchycení a rozvoj talentované mládeže a také celkový nárůst výkonnosti hráčů na všech úrovních.

V současné době jsou v ČAST registrovány následující počty trenérů, dle kritérií NSA:

Základní třída /D+C Licence/ – 1123 trenérů

Střední třída /B licence/ – 165 trenérů

Nejvyšší třída /A licence/ – 49 trenérů

Celkem – 1337 trenérů

Cílem trenérsko-metodické komise pro rok 2021 je navýšení základní třídy o 100 trenérů, střední třídy o 20 trenérů a nejvyšší třídy o 6 trenérů.

Podle dosavadních zkušeností, vycházejících z potřeb ČAST, se školení základní třídy na úrovni krajů nebo regionů uskutečňují každoročně v podobě několika kurzů, a dále v gesci TMK ČAST. Školení B licence se pořádá každé 2 roky a studium A licence se otevírá každé 3 roky.

Trenérská A licence je určena pro trenéry pracující v oblasti vrcholového stolního tenisu a státní reprezentace. Proto je také podmínkou výběrových řízení na posty reprezentačních trenérů na všech úrovních, aby zájemci byli držitelé, nebo studující A licence. Také u trenérů působících v projektech ČAST pro talentovanou mládež, jako je projekt HBO, je požadavek na toto nejvyšší trenérské vzdělání v našem sportu.

ČAST dlouhodobě spolupracuje při studiu trenérské A licence s FTVS UK v Praze. Výuka probíhá formou dálkového studia po dobu 2 let. Obecnou část studia zajišťují přední odborníci z ČR na danou problematiku. Na výuce specializace se podílí přední čeští i zahraniční experti ze stolního tenisu.

V posledním běhu studia, který začal v akademickém roce 2018/19 a bude dokončen v letošním roce, bylo 6 posluchačů. Dana Čechová a Martin Merker už studium před několika dny úspěšně ukončili, kvarteto Iveta Vacenovská, Lenka Harabaszová, Petr Nedoma a Jaroslav Mikeska by měli poslední krok učinit rovněž letos.

Více informací k novému běhu studia trenérů A licence najdete v příloze ZDE a na metodickém webu ČAST.

Marta Novotná,

předsedkyně trenérsko-metodické komise ČAST