K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

Soutěžní pravidla VELKÉHO ČESKO-SLOVENSKÉHO KVÍZU


Vědomostní soutěž o věcné ceny v hodnotě 1000 Euro

Ve středu 1. dubna odpoledne spustíme VELKÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KVÍZ, ve kterém se bude hrát o ceny v celkové hodnotě 1000 EUR. Tohle není žádný apríl, ale dlouho připravovaná soutěž, kterou společně vytvořily ČAST a SSTZ. Níže si přečtěte soutěžní podmínky, za kterých se můžete soutěže zúčastnit a jak bude kvíz probíhat. To proto, abyste nezmeškali ani jedno kolo a nechyběly vám žádné body v boji o věcné ceny.

 

Soutěžní podmínky

 

Organizátoři

Organizátory soutěže jsou společně Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ) a Česká asociace stolního tenisu (ČAST).

Slovenský stolnotenisový zväz

Černockého 7729/6

831 53 Bratislava

IČO 30806836

 

Česká asociace stolního tenisu

pošt. schránka 40

Zátopkova 100/2

160 17 Praha 6 Strahov

IČO 00676888

 

Účast v soutěži

Účastníkem soutěže může být každý registrovaný stolní tenista či příznivec stolního tenisu. Účast v soutěži je bezplatná, není potřeba platit žádný vklad. Z účasti jsou vyloučeni statutární zástupci organizátorů, členové Výkonného výboru a pracovníci sekretariátu SSTZ a ČAST a dozorčí rada ČÁST. Účastí v soutěži dává účastník souhlas s těmito podmínkami soutěže.

Účastníci jsou rozděleni do dvou kategorií:

  1. Kategorie dětí do 4. ročníku základní školy (včetně)
  2. Kategorie starších, bez rozdílu věku

V případě, že se soutěže pro děti do 4. ročníku ZŠ zúčastní osoba starší, než je povoleno, bude tato osoba ze soutěže vyloučená.

 

Registrace

Do soutěže není požadována registrace předem. Každý účastník zadá při vyplňování odpovědí jméno či přezdívku, pod kterou bude soutěžit a objevovat se ve výsledcích. Současně zadá heslo, které nebude zveřejněné. Jméno a heslo je potřeba zadat pokaždé znovu. Heslo je třeba si uchovat, tímto heslem se v případě výhry přihlásí organizátorům. Tímto heslem se prokáže taktéž v případě jakýchkoliv otázek a pochybností, aby potvrdil pravost svých odpovědí. Organizátoři mohou v případě přihlášení více osob a prokázání stejným heslem ověřit IP adresu počítače.

V kategorii soutěžících starších 4. třídy ZŠ je potřeba zadat také e-mailovou adresu účastníka pro případnou komunikaci.

Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze pod jedním přístupovým jménem a heslem.

 

Zveřejňování soutěžních otázek

Soutěžní otázky budou zveřejněné na internetových stránkách organizátorů soutěže (www.ping-pong.cz, www.sstz.sk, www.sraketoudoskoly.sk) a na profilech organizátorů na facebooku či instagramu.

Předmětem soutěže budou veřejně dostupné informace. V rámci odpovědí na otázky může účastník potřebovat s těmito informacemi dále pracovat nebo je analyzovat.

Soutěžní otázky budou zveřejněny každý pracovní den v období od 1. do 30. dubna 2020. Počet otázek pro každý den se může lišit. Otázky budou vytvořené samostatně v obou kategoriích soutěže. V každé otázce bude vždy jen jedna správná odpověď. Za každou správnou odpověď získává soutěžící 1 bod.

Otázky budou platné od momentu zveřejnění do zveřejnění dalšího kola otázek následujícího dne. V tento moment budou odpovědi na otázky z předcházejícího dne uzavřené a další odpovědi na tyto otázky nebudou vyhodnocovány. V případě, že jakýkoliv účastník nezadá odpovědi v některém kole (dni) soutěže, může pokračovat dál v soutěži, za daný den ale nezískává body. Poslední den soutěže, 30. dubna 2020, bude soutěžní otázka platná 24 hodin od momentu zveřejnění.

Jazyk soutěže

Oficiálním jazykem soutěže bude český a slovenský jazyk. Odpovědi soutěžících jsou akceptovány v obou jazycích. Otázky budou zveřejňovány střídavě jeden den v českém a druhý den ve slovenském jazyce. Organizátoři předpokládají správné porozumění mezi těmito jazyky u soutěžících a neberou zodpovědnost za případné nesprávné odpovědi způsobené nesprávným výkladem otázky soutěžícími. Soutěžící jsou zodpovědní za správné porozumění otázkám.

Vyhodnocení soutěže

Za každou správnou odpověď během trvání soutěže získává účastník jeden bod. Pořadí v soutěži bude vyhodnocené po uplynutí doby pro odpověď na poslední otázku soutěže. Pořadí bude vyhodnocené podle počtu získaných bodů za správné odpovědi. Vítězem soutěže se v každé kategorii stane účastník s nejvyšším počtem získaných bodů.

Organizátoři budou v průběhu soutěže čas od času zveřejňovat průběžné hodnocení výsledků soutěže. Rozhodujícím faktorem pro získání odměn je však závěrečné pořadí na konci soutěže.

Odměny

Výherci soutěže získají věcné ceny, které do soutěže věnovali společnosti FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o. (www.funstar.sk) a STEN marketing s.r.o. (www.vsenastolnitenis.cz).

Organizátoři vyhodnotí výsledky podle pořadí získaných bodů a odmění prvních šest míst v kategorii do 4. třídy ZŠ a prvních pět míst v kategorii starších věcnými cenami od sponzorů soutěže v následujících hodnotách:

Kategorie starších:

1.    místo    ceny v hodnotě 250,00 EUR
2.    místo    ceny v hodnotě 200,00 EUR
3.    místo    ceny v hodnotě 100,00 EUR
4.    místo    ceny v hodnotě  30,00 EUR
5.    místo    ceny v hodnotě  20,00 EUR

 

Kategorie dětí do 4. třídy ZŠ:

1.     místo   ceny v hodnotě 150,00 EUR
2.    místo    ceny v hodnotě 100,00 EUR
3.    místo    ceny v hodnotě 50,00 EUR
4.    místo    ceny v hodnotě 50,00 EUR
5.    místo    ceny v hodnotě 30,00 EUR
6.    místo    ceny v hodnotě 20,00 EUR

V případě stejného bodového zisku více účastníků mohou organizátoři o přidělení odměny rozhodnout losem.

Výherci odměn budou zveřejněni prostřednictvím internetových stránek, jako jsou zveřejňovány otázky v soutěži.

Ceny jsou uváděny v jednotné měně (EUR). V případě ceny darované českým zástupcem bude odměna ve stejné výši v přepočtu na Kč.

Změny v soutěži

Záměrem organizátorů je postupovat v průběhu soutěže podle těchto soutěžních podmínek. V případě nepředvídatelných okolností, které mohou mít přímý vliv na průběh soutěže, si však organizátoři vyhrazují právo soutěž na nezbytně nutnou dobu pozastavit, případně upravit pravidla tak, aby tyto okolnosti byly odstraněny a soutěž mohla proběhnout při dodržení zásady objektivity.

Souhlasy

Účastí v této soutěži účastnící dávají souhlas s těmito soutěžními podmínkami a také se zpracováním a zveřejněním poskytnutých údajů organizátory soutěže. Odměny výhercům soutěže mohou být případně předány veřejně, vítězové i předání může být zveřejněno na internetových stránkách či sociálních sítích organizátorů a může být zhotovena a zveřejněna fotodokumentace. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohou účastníci odvolat písemně na adrese příslušného organizátora soutěže.

 

Na právní vztahy neupravené těmito pravidly se vztahují ustanovení vnitřních předpisů organizátorů.

Související novinky

Všechny novinky