Návrhy na změny v řádech a stanovách

Oznamujeme všem funkcionářům v oddílech/klubech, odborných komisích a výborech RSST a KSST, že návrhy na změny v Soutěžním, Registračním, Přestupním, Disciplinárním a Návštěvním řádu, je možno podávat do 29. 3. 2023 a zároveň je možné do stejného termínu zasílat návrhy na změny Stanov ČAST.

Návrhy budou projednány na poradě pověřené pracovní skupiny i VV ČAST a předloženy na Konferenci asociace. Návrhy v Soutěžním, Registračním, Přestupním, Disciplinárním a Návštěvním řádu zasílejte na adresu předsedy STK v.drozda@volny.cz, v kopii na adresu petr.bohumsky@ping-pong.cz.

Návrhy na změny Stanov České asociace stolního tenisu na adresu předsedy asociace zbynek.spacek@ping-pong.cz, v kopii na adresu asistentky VV ČAST helena.houdkova@ping-pong.cz.

související články