KONFERENCE ASOCIACE

Konference ČAST je nejvyšším orgánem ČAST a plní působnost členské schůze. Svolává ji Výkonný výbor jedenkrát za rok, a to pozvánkou nejméně 30 dní přede dnem konání. Den, místo konání a program jednání určí Výkonný výbor a písemně o tom informuje delegáty Konference schválené předcházející Konferencí.