KONEC

SKST PLUS Hodonín A

HB Ostrov Havlíčkův Brod

Extraliga žen / 24.05.2024 / 18:00

KONEC

HB Ostrov Havlíčkův Brod

SKST PLUS Hodonín A

Extraliga žen / 26.05.2024 / 16:00

PŘED ZÁPASEM

HB Ostrov Havlíčkův Brod

SKST Chodov

Extraliga mužů / 01.06.2024 / 18:00

Informace o zpracování osobních údajů

Zpracovatel: Česká asociace stolního tenisu, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 744, se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha, IČ: 00676888.

Česká asociace stolního tenisu zpracovává v rámci svých činností a předmětů podnikání Vaše osobní údaje v souladu a za podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění, a dalšími právními předpisy.

GDPR je v obecné podobě dostupné zde.

Obecné směrnice k ČAST a členům související s GDPR jsou dostupné zde.

Všeobecné podmínky ČAST k práci s daty jsou dostupné zde.

Osobní údaje zpracovávané na samotném webu ping-pong.cz zahrnují: jméno, příjmení. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a vázané na případnou registraci do uživatelského účtu na webu ping-pong.cz. Tyto osobní údaje slouží pro identifikaci uživatele v osobním účtu.

Další konkrétní účely zpracování osobních údajů, kategorie subjektů údajů, rozsah zpracovávaných osobních údajů, dobu zpracování a uchování osobních údajů, formu zpracování osobních údajů, osoby oprávněné a odpovědné za zpracování osobních údajů, informace o zpracovatelích nebo příjemcích osobních údajů, základní technická a bezpečnostní opatření, právní tituly zpracování osobních údajů a další informace o zpracování osobních naleznete v rámci příslušných webových stránek a dokumentů.

Konkrétní účely zpracování osobních údajů, kategorie subjektů údajů, rozsah zpracovávaných osobních údajů, dobu zpracování a uchování osobních údajů, formu zpracování osobních údajů, osoby oprávněné a odpovědné za zpracování osobních údajů, informace o zpracovatelích nebo příjemcích osobních údajů, základní technická a bezpečnostní opatření, právní tituly zpracování osobních údajů a další informace o zpracování osobních naleznete v rámci příslušných webových stránek a dokumentů.

V případě jakýchkoliv otázek týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nebo pokud chcete vymazat Vaše osobní údaje se prosím obraťte na info@ping-pong.cz.