Setkání Komisí rozhodčích Česka a Slovenska

Poslední červnový víkend se v beskydské obci Čeladná uskutečnilo setkání české a slovenské komise rozhodčích. Tato událost svým složením i programem navázala na podobné setkání, které se konalo před třemi lety ve slovenských Trenčianských Teplicích.

Cílem setkání bylo posílit spolupráci mezi oběma komisemi, vyměnit si zkušenosti a diskutovat o aktuálních otázkách a výzvách, kterým čelí rozhodčí v obou zemích.

Setkání se zúčastnili nejen členové obou komisí, ale také zástupci výkonných výborů ČAST a SSTZ, včetně obou předsedů Nikolase Endala a Antona Hamrana. Po nedávném setkání výkonných výborů obou svazů je to další ze společných akcí a ukázka stále velmi blízké spolupráce obou stolnětenisových asociací, které budou spolu příští rok slavit 100 let vzniku.

Účastníci se zaměřili na téma možností spolupráce a výpomoci na jednorázových akcích, využívání moderních technologií při práci u stolu či vzdělávání rozhodčích a také porovnáním hracích systémů dlouhodobých i jednorázových soutěží v Česku a na Slovensku ve vztahu k delegacím rozhodčích.

Samostatnou částí byla diskuze o kreditovém systému, který je využíván pro rozhodčí na českých jednorázových akcích, a jeho zhodnocení ve smyslu motivace rozhodčích k přihlašování na turnaje. V neposlední řadě byly také diskutovány připravované velké mezinárodní turnaje v příštím roce v obou zemích – květnové ME U21 v Bratislavě a červencové MEJ v Ostravě. Dohodli jsme se také, že budeme letos na podzim společně připravovat naše kandidáty na mezinárodní zkoušky rozhodčích.

Závěrem setkání bylo přijato několik konkrétních opatření vyplývajících ze společných diskuzí, které směřují k dalšímu zlepšení spolupráce a výměně informací mezi komisemi. Setkání v Čeladné tak potvrdilo, že společná práce a sdílení znalostí jsou důležitými faktory pro úspěšný rozvoj činnosti rozhodčích stolního tenisu v obou zemích.

související články