Výsledky kontroly NSA zaměřené na prostředky státního rozpočtu

V listopadu 2022 proběhla v sídla České asociace stolního tenisu hloubková kontrola hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly 362 Národní sportovní agentura. Předmětem kontroly byl program Rozvoj a podpora sportu 2021-2025 a program Rozvoj sportovní reprezentace.

Při kontrole nebyly za kontrolované období 2021 z hlediska účelovosti a efektivnosti v kontrolovaných oblastech u kontrolovaného vzorku operací shledány žádné nedostatky.

Protokol o kontrole, upravený v souladu s GDPR, najdete ZDE

související články