Výzva k podání přihlášek na posty ve VV a DR

Dne 29. dubna 2023 se v Praze bude konat volební Konference ČAST, kde se bude volit nový předseda ČAST a jeho tým, dále pak předseda a čtyři členové dozorčí rady ČAST na další čtyřleté období.

Současné vedení asociace proto vyzývá všechny zájemce na tyto posty, aby zaslali do 13. dubna 2023 svou kandidaturu.

Na post předsedy Výkonného výboru ČAST a jeho týmu:

Doporučeným dopisem nebo datovou schránkou na Mgr Petra Šilhána, advokáta (předseda Arbitrážní komise).

Zasílací adresa: Mgr. Petr Šilhán, CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář, Hvězdova 1716/2, 140 00, Praha 4-Nusle.

ID datové schránky: wn62cnp

Na posty předsedy dozorčí rady a na posty členů dozorčí rady:

Doporučeným dopisem nebo datovou schránkou na Zbyňka Špačka.

Zasílací adresa: Zbyněk Špaček, Česká asociace stolního tenisu, Zátopkova 100/2, 160 17, Praha 6-Strahov.

ID datové schránky: gj87b8t

Důvodem tohoto opatření je zabránit jakýmkoliv spekulacím o zvýhodnění, a to zejména na post budoucího předsedy ČAST a jeho týmu.

Doporučení pro všechny kandidáty je napsat nejen základní údaje o kandidátovi, ale také představy o své budoucí práci a o svých prioritách či své vizi.

Kandidátní listiny budou ihned poté zveřejněny na stránkách asociace a též zaslány nahlášeným delegátům s hlasem rozhodujícím této volební konference, a to včetně svých představ o svém fungování, prioritách a vizích. Samozřejmě, pokud to výslovně neodmítnout a budou si přát zveřejnění pouze svého jména.

Delegáti si tak budou moci v dostatečném předstihu kandidáty prostudovat. Vše se poté zveřejní jako ucelený soubor v nezměněné podobě, pouze převedené do formátu pdf. S výjimkou případných použitých vulgarizmů či urážejících prohlášení. Po termínu 13. dubna se kandidátní listiny již nebudou zveřejňovat ani zasílat delegátům konference. Vše, prosíme, zasílat ve formátu word.

související články