Výběrové řízení na pozici Manažera krajských svazů

Výkonný výbor České asociace stolního tenisu připravuje v rámci zlepšení struktury řízení činností ČAST za účelem podpory a rozvoje stolního tenisu zejména na úrovni krajských a regionálních svazů zřízení nové funkce „Manažera krajských svazů“. Na obsazení této funkce vypisuje výběrové řízení.

Úkoly krajského manažera budou konkrétně vyplývat jednak z potřeb a definovaných cílů celé ČAST a jednak z aktuální potřeby podpory v některých oblastech činnosti krajských svazů. „Naším cílem je zmodernizovat některé pracovní procesy asociace a tím podpořit rozvoj stolního tenisu v regionech a krajích. Předpokládáme, že každý manažer bude pracovat v minimálně dvou krajích a bude úzce spolupracovat se stávajícími krajskými Výkonnými výbory. Rozhodně nebude nahrazovat jejich činnost. Právě naopak, bude jakousi výkonnou složkou při plnění úkolů, které z činnosti asociace, ale také krajských svazů vyplývají,“ vysvětluje předseda ČAST Nikolas Endal.

Jedním z hlavních důvodů tohoto kroku je neustálý nárůst požadavků na administrativní práci ze strany Národní sportovní agentury, kterou sekretariát v rámci stávající struktury nedokáže sám efektivně zvládat.

Právě proto hledá vedení asociace nové posily, aby celé řízení a fungování bylo dál na odpovídající úrovni. „Inspirovali jsme se některými jinými sporty, kde v rámci asociací podobné pozice jsou a kde tento systém funguje. Chceme se i nadále udržet mezi preferovanými sporty, udělat maximum pro další růst členské základy, popularizaci našeho sportu a samozřejmě pro zajištění co nejlepších podmínek pro sportovní činnost našich členů,“ dodává Nikolas Endal.

Kompletní znění výběrového řízení najdete ZDE

související články