Havlíčkův Brod

Regionální svaz stolního tenisu Havlíčkův Brod

Sídlo: Okresní sdružení sportů z.s.
RSST Havlíčkův Brod
Na Valech 259, 58001 Havlíčkův Brod
IČ 00435724

Předseda VV

sekretář, řízení soutěží, hospodář, správa Registru, správa WEB stránek

Miloslav Kotil
Mírová 1153, 580 01 Havlíčkův Brod
mobil: +420 774 115 354
e-mail: mikot@centrum.cz

Místopředseda VV

mládež, TCM
Stanislav Šilhán
email: standa.silhan@volny.cz

Člen VV

STK, DK
Jaroslav Wasserbauer
email: vasiljar@post.cz

Martin Čejka
mobil: +420 724 049 092
e-mail: martin.cejka21@gmail.com

 

Platby v hotovosti: OSS Havlíčkův Brod z.s., Na Valech 259, Havlíčkův Brod 580 01, telefon: +420 731 441 699
Platby na účet RSST Havlíčkův Brod: 1530 521/0100 VS: 34420601yy
Platby na účet KSST Vysočina z.s. Jihlava: 2301097749/2010 VS: 34xxxxxxyy

34                stolní tenis
xxxxxx       EČO nebo EČ regionu či kraje
yy                specifikace platby  viz tabulka

********************************************************************************************************************

1

Registrační poplatek

 

11

Školení rozhodčích

2

Vystavení reg. průkazu

 

12

Pokuty mládež

3

Přestupní poplatek

 

13

Pokuty trenéři,rozhodčí

4

Vystavení reg. průkazu po přestupu

 

14

Pokuty soutěže

5

Starty v zahraničí

 

15

Disciplinární poplatek

6

Avízo přestupu

 

16

Námitky,protesty,arbitráž

7

Vklady

 

17

Tiskopisy

8

Vklady

 

18

Knihy,Pravidla,SŘ

9

Převod soutěží

 

19

Sportovní materiál

10

Školení trénérů

 

20

Ostatní