Informace o Trenérské škole pro trenéry licencí A i B

Česká asociace stolního tenisu ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy připravuje v akademickém roce 2024/2025 další běh Trenérské školy pro trenéry A licence. Stejně tak připravuje ČAST od nového akademického roku Trenérskou školu pro trenéry licence B.

Licence A je nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví. Na závěr úspěšného studia získá frekventant osvědčení, jehož platnost lze uplatnit i v zahraničí. Tento dokument vytváří podklad pro vydání průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňuje základní podmínku pro vydání živnostenského listu.

Trenérská licence B je dokument, který prokazuje odbornou způsobilost držitele vykonávat trenérskou práci ve stolním tenise v ČR. Finanční náklady spojené se školením a udělením trenérské licence si hradí každý účastník sám. Pořadatel může dále stanovit poplatek na úhradu technického a organizačního zabezpečení školení.

Trenérská licence B je určena pro trenéry pracující v oblasti výkonnostního a vrcholového stolního tenisu. Školení provádí ČAST ve spolupráci s FTK UP Olomouc dle podmínek přidělené akreditace z MŠMT.

Kompletní informace o zájemce školy pro trenéry licence A najdete ZDE

Kompletní informace o zájemce školy pro trenéry licence B najdete ZDE

související články