V Praze proběhla řádná konference ČAST

V sobotu 20. dubna 2024 proběhla v Praze řádná konference České asociace stolního tenisu. Z pozvaných 45 delegátů bylo přítomno 39, takže konference byla usnášeníschopná.

Na konferenci zazněly zpráva Výkonného výboru z úst předsedy asociace Nikolase Endala a také zprávy zástupců odborných komisí, které hodnotily činnost v roce 2023. Zpráva místopředsedy VV ČAST Jana Brothánka o plnění rozpočtu za rok 2023 a návrhu rozpočtu na rok 2024 obsahovala rovněž informace o hospodaření dceřiné společnosti TT Marketing, sro.

Konference schválila čerpání rozpočtu za rok 2023, zvýšení evidenčních poplatků členů asociace o 200 korun dle požadavků Národní sportovní agentury na tento minimální odvod do rozpočtu asociace, předložený návrh rozpočtu na rok 2024, na základě schválení rozpočtu na rok 2024 zrušení hospodaření ČAST na rok 2024 dle rozpočtového provizoria pro rok 2024 schváleného DR v prosinci 2023 a návrhy změn Řádů doporučených ke schválení VV ČAST dle materiálu zaslaného delegátům před konferencí.

Umožnila rovněž delegátům s hlasem rozhodujícím zúčastnit zasedání Dozorčí rady ČAST a TTM, stejně tak schválila kvótu 45 delegátů s hlasem rozhodujícím pro konferenci ČAST v roce 2025, včetně kritérií pro stanovení kvóty krajů v případě stejného počtu členů.

Tradičně pak byli na konferenci oceněni někteří členové asociace a také jeden klub, který v minulém roce pořádal mistrovství republiky. Ocenění Zasloužilý trenér převzal Josef Plachý st., stejné pocty se dostalo také Karlu Freimannovi. Zdeněk Jirásek získal ocenění za Celoživotní přínos stolnímu tenisu a manažer SKST Havířov Nikolas Endal převzal ocenění za vzorné pořadatelství MČR dospělých, a také za MČR U21 a U13 v minulém roce.

související články