mládež
mezinárodní

XXX. JOOLA SATELLITE INTERNATIONAL YOUTH TOURNAMENT HLUK 13.-14.8.2022
(Hluk)

Termín: 13.08.2022 - 14.08.2022

Místo konání: Hluk, Boršická 1313 | Adresa, Hluk, Česko

Popis akce:

Přihlášky zasílejte na:  ttsatellitetour@gmail.com 

Entries: Please, send applications to the following address: ttsatellitetour@gmail.com

Informace: kontaktní osoba: Hluk – Zdeněk Botek, botek@guh.cz, +420 602 767 035  

Information: Contact persons for futher information: Hluk – Zdeněk Botek, botek@guh.cz, +420 602 767 035 

 

Deadline for Accomodation in Senec, Slovakia : 20th June 2022

Deadline for Preliminary entries: 15th July 2022

Deadline for Final entries: 1st  August 2022 

ODKAZY

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Místo akce