K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

Zbyněk Špaček zvolen opětovně do čela ČAST


Na Strahově se konala volební konference, vedení může navázat na předchozí období

Dne 13. dubna 2019 proběhla v Praze na Strahově řádná konference ČAST. Přítomno bylo 39 oprávněných delegátů s hlasem rozhodujícím z celkového počtu 44, takže konference byla usnášeníschopná. Po čtyřech letech se jednalo opět o volební konferenci a delegáti zvolili nové vedení ČAST.

V jeho čele bude stát opět Zbyněk Špaček a jeho tým tvoří Nikolas Endal, Petr Bohumský a Jan Brothánek. „Děkujeme za vaši důvěru a budeme se ze všech sil snažit ji nezklamat,“ řekl po zvolení staronový předseda asociace Zbyněk Špaček. Ve své kandidatuře přednesl dvanáct klíčových témat, na nichž by chtěl se svým týmem dál pracovat. Jde zejména o udržení ekonomické stability asociace, zlepšení komunikace mezi jednotlivými články v asociaci, rozšíření projektů vedených ke zvýšení členské základny, podpoře trenérů mládeže a také pomoci největším talentům směrem k dalšímu rozvoji jejich výkonnosti až po dobudování Národního centra v Havířově a vytipování lokality pro vznik dalšího národního centra v Čechách.

Konference schválila zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2018, přednesenou místopředsedou ČAST Janem Brothánkem, stejně jako plánovaný rozpočet na rok 2019. Vzala na vědomí zprávu činnosti, kterou přednesl Zbyněk Špaček a zprávy Dozorčí rady a Arbitrážní komise.

Kromě volby nového vedení došlo také na volbu Dozorčí rady, včetně jejího předsedy. Tím byl zvolen Jiří Juřena, členy pak Zdeněk Jirásek, Petra Mergenthalová, Karina Vašinová a Josef Jungvirt.

Po obsáhlé diskuzi rovněž schválila navrhované změny Soutěžního řádu doporučených Výkonným výborem ČAST.

 

Příloha: Usnesení konference