K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

Historie mezinárodního Swaythling Clubu (SCI)


„Jsem si jist, že náš Swaythling club je ojedinělá organizace svého druhu ve sportovním světě. Doufám, že tento klub bude i nadále rozvíjet to, co se nedá zaplatit penězi, tj. přátelství, zdraví, lásku, věrnost a toleranci.“ (Žarko Dolinar, výkonný prezident – 1972)

SWAYTHLING CLUB

Historie 1

Zakladatel klubu, Žarko Dolinar, který se jako první pokusil založit mezinárodní klub, vzpomíná na setkání z let po roce 1950. „Vytvořili jsme skupinu dvanácti lidí – já jsem je nazval dvanáct apoštolů – Amouretti,  Andreadis, Barna, Begmann, Boros, Flisberg, Harangozo, Grive, Leach, Marinko, Štípek a já. Scházeli jsme se v průběhu sezony, pomáhali jsme jeden druhému a podporovali nadějné mladé hráče.

Ve čtvrtek 20. kZarko Dolinarvětna 1967 pozdě odpoledne jsme se sešli v bytě Gosta Brolina ve Stockholmu ve Švédsku. Zcela nečekaně jsem prohlásil Victora Barnu jako presidenta naší již ustanovené společnosti. Tentýž večer jsme se přesunuli do haly hotelu, kde bylo ubytováno mnoho hráčů a funkcionářů zúčastněných na mistrovství světa 1967 – Ičiro Ogimura, Richard Miles, Hugo Urchetti, Jupp Schlaf, Joe Veselsky, Ron Grayden a další. Toto upřímné setkání přátel stolního tenisu bylo prvním zna

mením existence našeho klubu přátel. V této atmosféře jsem navrhl, abychom se všichni spojili a pomohli starým přátelům, zapomenutým mistrům a ostatním, kteří na tom nejsou tak dobře, nebo jsou v horší situaci než jsme my. Tento návrh byl schválen s velikým nadšením. Byla svolána schůzka, na které byl ustanoven výbor a klub začal okamžitě pracovat. Viktor Barna byl ustanoven jeho prvním předsedou. Ichiro Ogimura jako jeho zástupce a já jako sekretář. Byla to nezapomenutelná noc,“ vypráví o vzniku SCI Žarko Dolinar.

 

Historie 2

Zakládající členové

Původní vedení klubu mělo následující složení výboru prezident: Victor Barna (Anglie), viceprezident: Ičiro Ogimura (Japonsko), sekretář Žarko Dolinar (Jugoslávie), Hugo Urchetti (Švýcarsko), tiskový mluvčí: Bengt Grive (Švédsko), členové: Ivan Andreadis (Československo), Dr.Dieter Mauritz (NSR), Joe Veselsky (Irsko).

Další zakládající členové: Guy Amouretti (Francie), Gosta Brolin (Švédsko), Ron Crayden (Anglie),Tage Flisberg (Švédsko), Laszlo Földy (Švýcarsko), Bill Gunn (USA), Vilmos Harangozo (Jugoslávie) Johnny Leach (Anglie), Richard Miles (USA), Miroslav Pražák (Československo), Marty Reisman (USA), George Roland (Belgie), Jupp Schlaf (NSR), Ferenc Sidó (Maďarsko) a Michael Thomnhill (Anglie).

Název klubu

Skupina mužů, jejichž zásluhou Swaythling club vznikl, byli bývalí hráči nebo kapitáni mužstev, kteří byli nějakým způsobem ve své době těsně spjatí se soutěží družstev mužů, která je známá jako „Swaythling cup“ (swaythlingův pohár). Pohár věnovala Lady Swaythlingová z Dowageru, matka pana Ivora Montagua, prezidenta ITTF od roku 1926 do 1967. Je proto pochopitelné, že „Swaythling“ byl přijat jako název klubu.  Bylo to jednoznačně.

 

Historie 3

Identita klubu

Byla stanovena identita klubu, která by jej jasně oddělovala od některých klubů ustanovených v různých částech světa, v roce 1973 byly upraveny stanovy klubu. K názvu klubu bylo přidáno slovo „mezinárodní“.

Cíle, zásady a členství

Cíle a zásady Swaythling Club International

Hlavními zásadami kamarádského klubu byly přátelství a vzájemný respekt jednoho ke druhému. Tyto zásady byly rozšířeny, když cíle SCI byly definovány takto – umožňovat starším hráčům, z nichž mnozí mohou být ve špatném zdravotním stavu nebo bez prostředků, setkávat se v ovzduší současných mistrovství světa a znovu se setkávat s těmi, s nimiž před mnoha lety bojovali

– povzbuzovat mezinárodní přátelství společenskými aktivitami, což je ve středu pozornosti při mistrovstvích světa, kde pořadatelé poskytují SCI šlechetné pohostinství pro pozvané členy. Při jiných mezinárodních příležitostech jsou členové SCI zváni na recepce a jiné organizované akce.

– vštěpovat mladším hráčům, že dlouhodobě byla idea přátelit se a udržovat si přátele právě tak důležitá jako vyhrávat poháry a turnaje

– zdůrazňovat důležitost sportovního chování symbolizovanou ze strany SCI “ Cenou Richarda Bergmanna za fair-play“ a „Univerzální cenou SCI“, udělovanou asociacemi za nejlepší chování hráče v národních soutěžích

– spolupracovat a udržovat dobré vztahy s ITTF a kontinentálními organizacemi. Tento ideál je zřejmý z toho, že ITTF schválila, aby SCI byl zodpovědný za řízení mistrovství světa veteránů a z toho, že kontinentální organizace uznaly dobré kamarádství, které SCI vyvolává

– poskytovat veškerou pomoc televizi, rozhlasu a novinářským médiím, aby se stolnímu tenisu dostalo co největší publicity.

 

Historie 4

Členství v SCI

Bylo od počátku dohodnuto, že členství by mělo být „pozváním“ a mělo by být přístupné hráčům a kapitánům, kteří se zúčastnili mistrovství světa jako reprezentanti svých zemí. Přísné dodržování této zásady způsobilo spory vzhledem k námitkám mnoha, kteří se zúčastnili mistrovství světa ve všech druzích funkcí a kteří se chtěli stát členy SCI. „Nebylo cílem vytvořit exklusivní snobský klub. Cílem je začlenit každého, kdo je k tomu vhodný,“ říkal Victor Barna.

Klub může být vybudován, jestliže půjdeme pomalu a nejdříve získáme lidi, kteří mají týž idealismus jako zakladatelé, kteří chtějí pomáhat a jsou hrdi na skutečnost, že jsou členy významného klubu“. Tato zásada byla nyní zmírněna a je tu opatření pro „přidružené členy“, vynikající osobnosti stolního tenisu, které jinak nejsou oprávněny k členství a k tomu, aby byly „Osobními čestnými členy“, ale poskytly zvláštní služby SCI nebo stolnímu tenisu. Původní zásada však zůstává základnou pro členství. V revidované ústavě, přijaté na kongresu v roce 1987, je „způsobilost“ pro členství jasně definována takto „Členství v SCI je přístupné:

 


(I) hráčům, kteří vyhráli tituly v soutěžích mistrovství světa

(II) hráčům, kteří reprezentovali svou zemi na nejméně dvou mistrovstvích světa

(III) osobám, které byly nehrajícími kapitány na nejméně třech mistrovstvích světa.

Nové členy na doporučení národního reprezentanta schvaluje exekutiva SCI.

 

Poznámka: volný překlad z originálu Žarko Dolinara

 

 


 

Prezidenti Swaythling Club International od jeho založení

Victor Barna

Žarko Dolinar

Joe Veselsky

Diane Schőlerová-Roweová

Ebby Schőler  – od 5/2013