K zajištění relevantního obsahu reklamních polí a analýzy návštěvnosti používáme soubory cookies. Další informace
JOOLA

Opatření ČAST vyplývající z neúspěchu na MEJ 2006

Opatření ČAST vyplývající z neúspěchu na MEJ 2006

Předseda České asociace stolního tenisu svolal na čtvrtek 3.8.2006 poradu reprezentačních trenérů rozšířenou o KVS, všechny trenéry SCM a předsedu KM. Na této poradě byla zhodnocena účast a výsledky reprezentačního týmu mládeže na MEJ v Sarajevu.

Všichni trenéři se shodli, že vystoupení našich reprezentantů lze hodnotit jako neúspěšné. Důvody se poněkud liší. Příprava před MEJ podle trenérů proběhla bez problémů, i když byla delší a v prvním týdnu zaměřená spíše na fyzickou přípravu.
Na samotném mistrovství se však ukázalo, že i když se všichni reprezentanti maximálně snažili, fyzicky ani psychicky však utkání nezvládli. Neúspěch nelze hledat pouze v přípravě před MEJ, ale v celoroční práci s hráči. Za šest neděl nelze dohonit to, co se nepodařilo za celou sezónu.
Chybu lze hledat u většiny reprezentantů v přípravě v SCM. Fyzická příprava, objemy tréninků i vzájemná špatná komunikace mezi trenéry SCM, oddílů i reprezentačních trenérů, na kterou si všichni stěžují, je jedním z důvodů neúspěchů.
Předseda ČAST také upozornil na to, že se v SCM připravují hráči, kteří se sice dobře umísťují v národních soutěžích, ale na mezinárodním poli jsou sotva průměrní. Široká základna hráčů vytváří pouze průměrnost, ne dobré výsledky mezinárodně. Z MEJ v Praze si trenéři nevzali ponaučení, v SCM hledí spíš na maximální počty členů, než na kvalitu. Mnozí rodiče, ale i oddíly mají k SCM velké výhrady a hráče do SCM nepředávají. Finanční prostředky SCM se musí vynakládat daleko účelněji, hlavně na výcvikové tábory, republikové turnaje a kvalitní tréninkový proces. I když se mnohé v této oblasti zlepšilo, stále se setkává ČAST s nedostatky.
Všichni trenéři se shodují v tom, že bude do budoucna nutné upravit počet SCM a eventuelně je rozdělit na vrcholová SCM a mládežnická. Sportovci umístění ve vrcholových SCM již musí snést daleko větší objemové zátěže. Roční příprava musí být naplánována a prováděna komplexně (včetně turnajů), vždy po dohodě oddílových, střediskových i reprezentačních trenérů. Kontrola SCM nejen po stránce ekonomické, ale i sportovní, se musí vylepšit. Písemné vyhodnocení MEJ 2006 včetně navrhovaných opatření předají trenéři do 15.8.2006.
Předseda ČAST upřesnil pro všechny SCM přijaté hráče na sezónu 2006 – 2007. Kádrové zabezpečení SCM včetně umístění SCM v jednotlivých lokalitách.

Na základě výsledků z MEJ 2006 přednesl předseda ČAST tato opatření:

  1. Dnem 3.8. 2006 ukončil veškeré smlouvy všech reprezentačních trenérů mládeže
  2. Uložil KVS, aby vypsala výběrová řízení na všechny kategorie reprezentačních trenérů mládeže
  3. Od 1.9.2006 jmenoval Martu Novotnou, členku KVS, vedoucí realizačního týmu odpovědnou za přípravu mládeže na MEJ 2007 v Bratislavě
  4. Nikolas Endal, Marta Novotná předloží KVS a VV do 31.8.2006 plány přípravy mládeže v SCM pro sezónu 2006 – 2007, včetně přípravy reprezentace mládeže
  5. Předloží seznam hráčů, kteří dostanou v SCM veškerou prioritu pro přípravu na MEJ 2007
  6. Vedoucí realizačního týmu mládeže bude pravidelně kontrolovat sportovní činnost v SCM . Výsledky bude předkládat KVS k dalšímu projednání
  7. SCM předloží do 31.8.2006 předsedovi ČÁST a KVS plán přípravy stažistů na rok 2006 – 2007

Předseda ČAST poděkoval všem za práci v sezóně 2005 – 2006 a popřál všem více úspěchů v sezóně nadcházející.

Související novinky

Všechny novinky