Komise mládeže

1. Organizuje a řídí mistrovské soutěže mládeže (Mistrovství ČR jednotlivců a družstev) a nemistrovské soutěže mládeže (Bodovací turnaje mládeže ČR, Žebříčkové a Kontrolní turnaje mládeže).

2. Zajišťuje zpracování a administraci žebříčků mládeže.

3. Zpracovává návrhy zařazení oddílů mládeže do projektů podpory talentované mládeže – Sportovní střediska mládeže a Oddíly talentované mládeže a dohlíží na jejich činnost.

4. Zpracovává návrhy finanční podpory pro oddíly mládeže (za žebříčkové umístění mládeže) a pro pořadatele Bodovacích turnajů mládeže ČR.

5. Organizuje aktivity v rámci projektu talentované mládeže Hledáme budoucí olympioniky.

6. Zajišťuje účast na mezinárodních turnajích a tréninkových kempech mládeže a na akcích mládeže v rámci ETTU a ITTF.

7. Provádí kontrolu plnění povinnosti mládeže u ligových oddílů.

 

Předsedkyně

Valentová Hana

608 023 347

mladez@ping-pong.cz

Členové

Linert Martin

603 828 197

mladez@ping-pong.cz

Protiva Martin

777 263 342

mladez@ping-pong.cz

 

Merker Martin

777 228 086

mladez@ping-pong.cz

Glogar Jaroslav

602 117 106

mladez@ping-pong.cz

Šplíchal Jan

777 444 878

mladez@ping-pong.cz