Komise vrcholového sportu

Komise vrcholového sportu (dále jen „KVS“) má na starost řízení veškerého vrcholového sportu v ČR (týká se jak dospělé kategorie, tak kategorií mládeže – U21, junioři a kadeti).

KVS schvaluje plány přípravy trenérů všech reprezentačních družstev stejně jako jejich návrhy nominací na veškeré vrcholné akce jako např. MEJ, ME, MS, Evropské hry a OH.

Komise projednává návrhy trenérů na jmenování hráčů do reprezentačních kádrů a dává doporučení Výkonnému výboru (VV) k jejich schválení.

KVS schvaluje i některé další dokumenty týkající se reprezentace, jako jsou např. Pravidla pro přihlašování na mezinárodní turnaje.

KVS spolupracuje s Trenérsko-metodickou komisi ČAST (TMK) při školení trenérů licence A a B, včetně výpomoci při přípravě a zajištění trenérsko-metodických materiálů.

KVS také úzce spolupracuje s Komisí mládeže ČAST (KM) při projektech talentované mládeže, včetně předávání zkušeností z mezinárodních akcí.

 

Předseda

Krpec Pavel

602 532 835

pavel.krpec@ping-pong.cz

Členové

Koutný Kamil

RCM

603 145 018
koutny@centrum.cz

Vrňák Tomáš

reprezentace mládeže

731 652 994
tomvrnda@seznam.cz

Plachý Josef

reprezentace mužů

731 555 738
josef.plachy@ping-pong.cz

Valentová Hana

předsedkyně komise mládeže

608 023 347
hanavalentova@seznam.cz

Karásek Karel

608 708 288

karel.ka@atlas.cz

Nedoma Petr

608 471 775

petr.nedoma@ping-pong.cz

Vacenovská Iveta

723 656 281

i.vacenovska@seznam.cz

Reprezentační trenéři

Plachý Josef

Muži

731 555 738
josef.plachy@ping-pong.cz

Štrbíková Renáta

Ženy

736 603 196
blecha6@seznam.cz

Karásek Karel

Junioři

608 708 288

karel.ka@atlas.cz

Mikeska Jaroslav

Juniorky

731 450 155
jarek.mikeska@seznam.cz

Merker Martin

Kadeti

777 228 086

merker@rra.cz

Vrňák Tomáš

Kadetky

731 652 994
tomvrnda@seznam.cz