Trenérsko-metodická komise

Hlavní náplní v činnosti trenérsko-metodické komise je zajištění vzdělávání trenérů na všech úrovních. Ve spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi FTVS UK Praha a FTK UP Olomouc realizuje studium trenérů A a B licencí. Koordinuje a odborně podporuje školení C a D licencí a pravidelně organizuje doškolení trenérů všech licencí.

Průběžně aktualizuje podmínky pro udělování a prodlužování trenérských licencí zakotvených ve směrnici a vede evidenci trenérů v registru ČAST.

Prostřednictvím metodických materiálů umístěných na metodickém webu informuje trenéry a všechny ostatní zájemce o problematice aktuálního vývoje ve stolním tenise.

Další oblastí, kterou se TMK ve spolupráci s KVS a KM zabývá je metodická podpora a snaha o zkvalitnění tréninkového procesu ve vrcholovém stolním tenise. Konkrétně jde o pravidelné testování a vyhodnocování kondiční připravenosti hráčů zapojených do systému vrcholového sportu a vyhodnocování vedení tréninkové dokumentace v aplikaci Yarmill.

TMK ČAST při vzdělávání trenérů úzce spolupracuje s ETTU a ITTF, nebo v rámci ČR s Českou trenérskou akademií ČOV a jinými vzdělávacími institucemi. Umožňuje vybraným trenérům účast na seminářích a konferencích se zahraničními experty.

 

Předsedkyně

Vacenovská Iveta

Perunská 2117/6, 695 01 Hodonín

i.vacenovska@seznam.cz

Členové

Lučan Martin

Baarova 1374, 500 02 Hradec Králové

lucanm@seznam.cz

Novotná Marta

Mokrá I/314, 76001 Zlín

novotnova@email.cz

Kučera Stanislav

Na Malovance 18, 169 00, Praha 6

stanley.kucera@email.cz

Čech Roman

Polní 265, 330 71 Ejpovice

rocech@seznam.cz

Merker Martin

Bohosudovská 326, 415 10 Teplice

merker@rra.cz