Komise rozhodčích

Činnost komise rozhodčích ČAST lze rozdělit do několika oblastí. Hlavním a prvořadým úkolem naší komise je kompletní zajištění rozhodčích na akcích řízených ČAST.

Snahou komise je také podpora všech aktivních i začínajících rozhodčích a to zejména v oblasti vzdělávání rozhodčích od nejzákladnějších licencí až po přípravu rozhodčích pro účast na mezinárodních akcích, a to v podobě školení a seminářů.

Třetí oblastí je přenos nejaktuálnějších informací, změn, novinek, ale také zajímavostí z naší oblasti na krajské a regionální úrovně svazových struktur ČAST, které jsou v nepravidelném čtvrtletním cyklu vydávány ve Zpravodaji KR ČAST.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na podporu všech mladých rozhodčích a zároveň také mezinárodních rozhodčích, kteří nás stále více dostávají na špičku rozhodcovského žebříčku, a to nejen v rámci Evropy, ale celého světa.

 

Předseda

Malík Tomáš

Dlouhá Louka 4, 517 21 Týniště nad Orlicí

731 232 971
tomas.malik@ping-pong.cz

Členové

Klecker Roman

Kotlářská 658/10, 60200 Brno

605 151 475
klecker@email.cz

Dušková Klára

Jiránková 2249, 530 02 Pardubice

732 109 626
vacul.cast@gmail.com

Kafka Pavel

SNP 1148, 58001 Havlíčkův Brod

774 629 191
pavel.kafka@stavitelstvikafka.cz

Členové komise

Zodpovědnost za
Malík Tomáš
 • mezinárodní agenda
 • databáze udělených karet v soutěžích řízených ČAST
 • administrativa KR ČAST na webových stránkách ČAST
 • přehled plnění podmínek účastníka dlouhodobých soutěží ČAST dle čl. 322 Soutěžního řádu
Klecker Roman
 • pravidla a předpisy pro rozhodčí a jejich aktualizace podle ITTF a ETTU
 • zkušební otázky pro školení a semináře rozhodčích licence NU, A, B, C
 • redaktor „Zpravodaje rozhodčích ČAST“
 • management pomůcek pro rozhodčí
Dušková Klára
 • školení a semináře rozhodčích všech licencí (včetně licence C)
 • software pro řízení turnajů Table Tennis Tournament Planner (TTTP)
 • tým vrchních rozhodčích na všechny jednorázové akce (MČR, BTM, ŽT, KT, VT), jejichž pořadatelem je ČAST
 • rozhodčí ke stolu na jednorázové akce (MČR, BTM, ŽT, KT, VT)
 • aktualizace seznamu rozhodčích (mimo licenci K) v rámci registru ČAST
Kafka Pavel
 • delegace vrchních rozhodčích v dlouhodobých soutěží ČAST
 • administrace delegace rozhodčích v rámci dlouhodobých soutěží na STIS