Mediální komise

Hlavním cílem mediální komise je šířit povědomí o stolním tenise mezi co nejširší publikum. Komunikačními aktivitami, kreativními kampaněmi, spoluprací s jinými svazy komise propaguje stolní tenis jak u stávajících členů tak u široké sportovní veřejnosti.

Mediální komise spolupracuje se všemi ostatními komisemi a je jim maximálně nápomocna při propagaci jejich aktivit.

Mezi hlavní činnosti mediální komise patří správa webových stránek, komunikace na sociálních sítích, koordinace projektů PingPong TV a Pingcast a propagace jednorázových aktivit a turnajů.

 

Předseda

 

Členové

Odstrčilík Jaroslav

739 602 936

jaroslav.odstrcilik@ping-pong.cz

Kučera Stanislav

stanley.kucera@email.cz

Foff Lukáš - pověřen řízením komise

lukas.foff@ping-pong.cz

Procházka Adam

adamz.prochazka@gmail.com